Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.21

Verš

taṁ dṛṣṭvā sahasotthāya
dehaḥ prāṇam ivāgatam
prītaḥ priyatamaṁ dorbhyāṁ
sasvaje prema-vihvalaḥ

Synonyma

tam — jeho (Vasudevu); dṛṣṭvā — když spatřil; sahasā — náhle; utthāya — vstal; dehaḥ — totéž tělo; prāṇam — život; iva — jako kdyby; āgatam — vrátil se; prītaḥ — tak potěšený; priya-tamam — svého drahého přítele a bratra; dorbhyām — oběma pažemi; sasvaje — obejmul; prema-vihvalaḥ — zaplavený láskou a city.

Překlad

Když se Nanda Mahārāja doslechl, že přišel Vasudeva, zaplavila ho láska a city. Měl takovou radost, jako by se mu do těla znovu vrátil život. Když Vasudevu náhle spatřil před sebou, vstal a oběma pažemi ho obejmul.

Význam

Nanda Mahārāja byl starší než Vasudeva, a proto ho objal, zatímco Vasudeva se mu poklonil (namaskāra).