Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.88

Verš

anayārādhito nūnaṁ
bhagavān harir īśvaraḥ
yan no vihāya govindaḥ
prīto yām anayad rahaḥ

Synonyma

anayā — touto; ārādhitaḥ — uctíván; nūnam — jistě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; yat — z čehož; naḥ — nás; vihāya — nechávající stranou; govindaḥ — Govinda; prītaḥ — potěšen; yām — kterou; anayat — odvedl; rahaḥ — na osamělé místo.

Překlad

„Zajisté uctívala Osobnost Božství, a to Pána Govindu potěšilo tak, že si Ji odvedl na osamělé místo a nás tu všechny nechal opuštěné.“

Význam