Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.87

Verš

kṛṣṇa-vāñchā-pūrti-rūpa kare ārādhane
ataeva ‘rādhikā’ nāma purāṇe vākhāne

Synonyma

kṛṣṇa-vāñchā — touhy Pána Kṛṣṇy; pūrti-rūpa — povahy, jež skýtá naplnění; kare — provádí; ārādhane — uctívání; ataeva — proto; rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; nāma — pojmenována; purāṇe — v Purāṇách; vākhāne — v popisech.

Překlad

Její uctívání (ārādhana) spočívá v plnění tužeb Pána Kṛṣṇy, a Purāṇy ji proto nazývají Rādhikā.

Význam

Jméno „Rādhā“ je odvozeno od slovního kořene ārādhana, což znamená „uctívání“. Osobnost, jež všechny ostatní předčí v uctívání Kṛṣṇy, tedy může být označena jako Rādhikā neboli nejlepší služebník.