Skip to main content

Synonyma

diyā bahu-jane
nesené mnoha lidmi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.124
bhakṣya diyā
dodávající jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.27
cini-pāka diyā
svařováním s cukrem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.29-30
darśana diyā
ukazující se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.40
dekhā diyā
zjevující se — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.78
poté, co umožní spatřit — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.80
gauḍa-deśa diyā
přes Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.256
cestou přes Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.241
dhana diyā
dávající bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.109
diyā
dávající — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.297, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.274, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.179, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.233, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.298, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.317, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.38
dávajíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.67
dávání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.30
obětující společně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.94
jak rozdávali — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.24
rozdávající — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.128
rozdávající. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.32
když dala — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.24
poté, co dala — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.67
jim dávající — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.19
zavírající — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.35
po smíchání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.44
dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.114
když položil — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.181
když dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.245, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.204
se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.279, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.3
poté, co obětuji — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.38
nanášející — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.60
poté, co obětoval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.80
s — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.7
nabízející — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.232
poté, co dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.15
obviňující — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.172
poté, co nabídl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.222
předávající — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.182
upírající — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.116
zakrývající. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.135
poté, co zaplatí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.72
skrze — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.201
dávající jako dárky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.193
dávající jako milodary — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.219