Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.18

Verš

kṛṣṇa yadi chuṭe bhakte bhukti mukti diyā
kabhu prema-bhakti nā dena rākhena lukāiyā

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — když; chuṭe — odejde; bhakte — oddanému; bhukti — hmotný požitek; mukti — osvobození; diyā — dávající; kabhu — kdykoliv; prema-bhakti — lásku k Bohu; — ne; dena — dá; rākhena — drží; lukāiyā — schovanou.

Překlad

Jestliže chce oddaný od Pána osvobození nebo hmotný smyslový požitek, Kṛṣṇa mu to okamžitě dá. Čistou oddanou službu však skrývá.