Skip to main content

Synonyma

tvat-bhakte
vůči Tvému oddanému — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17
gauḍīyā-bhakte
všem oddaným z Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.135
saba bhakte
všem oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.95
se všemi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.100
bhakte
oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.143
svého oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.101
oddanému — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.18
oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.219
u oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.12
oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.139
oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291
všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.292
vůči oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.205
všem oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.65
sakāma-bhakte
oddaným, kteří si ještě chtějí splnit hmotné touhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.102
priya bhakte
své drahé oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.143
nija bhakte ātmasāt
znovupřijetí svého oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.169
pañca-vidha-bhakte
pěti druhů oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.187
kṛṣṇa-bhakte
v oddaných Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.75
sakala bhakte
na všechny oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.76
iṅhāra bhakte
Jeho oddanými. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.9
gauḍera bhakte
s oddanými z Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.157
sarva-bhakte
každého oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.130
se všemi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.66