Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.143

Verš

mahāprabhu — kṛpā-sindhu, ke pāre bujhite?
priya bhakte daṇḍa karena dharma bujhāite

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā-sindhu — oceán milosti; ke pāre bujhite — kdo může pochopit; priya bhakte — své drahé oddané; daṇḍa karena — trestá; dharma bujhāite — aby ustanovil zásady náboženství či povinnosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je oceánem milosti. Kdo Mu může porozumět? Je jisté, že své oddané trestá jen proto, aby znovu ustanovil zásady náboženství či povinnosti.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti říká, že Śrī Caitanya Mahāprabhu, oceán milosti, Haridāse mladšího potrestal i přesto, že to byl Jeho drahý oddaný. Chtěl tím ustanovit skutečnost, že ten, kdo následuje cestu oddanosti a věnuje se čisté oddané službě, by neměl být pokrytec. Pro toho, kdo oddaně slouží ve stavu odříkání, jsou důvěrné vztahy se ženami jednoznačně pokrytectvím. Tento trest Haridāsa mladší dostal jako příklad pro budoucí sahajiyi, kteří budou nosit oděv stavu odříkání, aby napodobili Rūpu Gosvāmīho a další pravé sannyāsī, ale potají budou udržovat nezákonné styky se ženami. Aby tyto lidi poučil, potrestal Śrī Caitanya Mahāprabhu svého drahého oddaného Haridāse za malou odchylku v usměrňujících zásadách. Požádat Śrīmatī Mādhavī-devī, která byla vysoce pokročilá oddaná, o trochu rýže pro službu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zajisté nebylo velkým přestupkem. Aby však usměrňující zásady ochránil pro budoucnost, prosazoval Śrī Caitanya Mahāprabhu přísné pravidlo, že by se nikdo ve stavu odříkání neměl důvěrně sdružovat se ženami. Kdyby Śrī Caitanya Mahāprabhu Haridāse mladšího za tento nepatrný přestupek nepotrestal, zneužívali by takzvaní oddaní příkladu Haridāse mladšího k udržování svého návyku nezákonných styků se ženami bez omezení. Dodnes kážou, že takové chování má vaiṣṇava dovolené. Přitom je však přísně zakázané. Śrī Caitanya Mahāprabhu jako učitel celého světa tento příkladný trest uložil proto, aby ustanovil skutečnost, že nezákonné sexuální vztahy vaiṣṇavská filosofie v žádném případě nedovoluje. To byl důvod, proč byl Haridāsa mladší potrestán. Śrī Caitanya Mahāprabhu je ve skutečnosti nejvelkodušnější inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, ale nedovolený sex přísně zakázal.