Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.142

Verš

prabhu yadi yāna jagannātha-daraśane
dūre rahi’ haridāsa karena darśane

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; yāna — jde; jagannātha-daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; dūre rahi' — zpovzdálí; haridāsa — Haridāsa mladší; karena darśane — vidí.

Překlad

Když šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do chrámu zhlédnout Pána Jagannātha, Haridāsa se na Něho vždy zpovzdálí díval.