Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.141

Verš

eta bali tāre snāna bhojana karāñā
āpana bhavana āilā tāre āśvāsiyā

Synonyma

eta bali — když domluvil; tāre — jeho; snāna bhojana karāñā — poté, co přiměl se vykoupat a přijmout prasādam; āpana bhavana — do svého domova; āilā — vrátil se; tāre āśvāsiyā — dávající mu ujištění.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī takto promluvil a přiměl Haridāse, aby se vykoupal a přijal prasādam. Poté, co mu dal toto ujištění, se vrátil domů.