Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.39

Verš

tabe mahāprabhu saba bhakte bolāila
gauḍa-deśe yāha sabe vidāya karila

Synonyma

tabe mahāprabhu — potom Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všechny; bhakte — oddané; bolāila — svolal; gauḍa-deśe — do Bengálska; yāha — vraťte se; sabe — všichni; vidāya karila — rozloučil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom nechal zavolat všechny oddané a požádal je, aby se vrátili do Bengálska. Tak se s nimi rozloučil.