Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.139

Verš

bhakte śikhāite yei śikṣāṣṭaka kahilā
sei ślokāṣṭakera artha punaḥ āsvādilā

Synonyma

bhakte — oddané; śikhāite — aby učil; yei — to, co; śikṣā-aṣṭaka — osm pokynů; kahilā — popsal; sei śloka-aṣṭakera — stejných osmi veršů; artha — význam; punaḥ āsvādilā — znovu si vychutnával.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu těchto osm veršů složil proto, aby poučil oddané, ale sám si jejich význam také vychutnával.