Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.219

Verš

sarvatra prakāśa tāṅra — bhakte sukha dite
jagatera adharma nāśi’ dharma sthāpite

Synonyma

sarvatra — všude; prakāśa — projevy; tāṅra — Jeho; bhakte — oddaným; sukha dite — dát štěstí; jagatera — hmotného světa; adharma — bezbožné zásady; nāśi' — ničící; dharma — náboženské zásady; sthāpite — ustanovuje.

Překlad

„Pán je v různých podobách přítomný ve všech vesmírech jen proto, aby těšil své oddané. Ničí tak zásady bezbožnosti a ustanovuje zásady náboženství.“

Význam

V tomto hmotném světě se Pán nachází v různých podobách arcā-mūrti (Božstev) v chrámech jen proto, aby omezil hmotné činnosti podmíněné duše a posílil její duchovní činnosti. Zvláště v Indii je po celé zemi rozseto mnoho chrámů. Oddaní toho mohou využít a jít Pána zhlédnout do Džagannáth Purí, Vrindávanu, Prajágu, Mathury, Haridváru a Višnu-káňčí. Když oddaní na tato místa přijedou a vidí Pána, jsou v oddané službě nezměrně šťastní.