Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.12

Verš

‘sūddīpta sāttvika’ ei nāma ye ‘pralaya’
nitya-siddha bhakte se ‘sūddīpta bhāva’ haya

Synonyma

su-uddīpta sāttvikasūddīpta-sāttvika; ei — toto; nāma — jménem; ye — jež; pralaya — zničení; nitya-siddha — věčně dokonalého; bhakte — u oddaného; se — tato; su-uddīpta bhāva — extáze známá jako sūddīpta; haya — projeví se.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya viděl v těle Pána Caitanyi Mahāprabhua znaky sūddīpta-sāttviky a ihned porozuměl Jeho transcendentální extatické proměně. Takové příznaky se projevují pouze v tělech věčně osvobozených oddaných.

Význam

Slovo sūddīpta-sāttvika vysvětluje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura takto: „V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je zmínka o osmi druzích transcendentálních proměn, ke kterým dochází v tělech pokročilých oddaných. Oddaný je někdy potlačí a toto potlačení má dvě úrovně, odborně zvané dhūmāyitā a jvalitā. Dhūmāyitā (doutnající) úroveň se projeví, když jsou nepatrně přítomné jedna nebo dvě proměny a je možné je skrýt. Jsou-li přítomné dvě nebo tři transcendentální proměny a je stále ještě možné je skrýt, i když s velkými potížemi, říká se této úrovni jvalitā (rozhořívající se). Jsou-li přítomné čtyři nebo pět příznaků, bylo dosaženo úrovně dīpta (hořící). Je-li zároveň přítomno šest až osm příznaků, říká se tomu uddīpta (rozpálená). A znásobí-li se všech osm příznaků tisíckrát a jsou-li přítomné zároveň, říká se tomu sūddīpta (silně rozpálená) úroveň. Nitya-siddha-bhakta je označení Pánových věčně osvobozených společníků. Tito oddaní se těší ze společnosti Pána ve čtyřech vztazích – jako služebník, přítel, rodič nebo milenec.“