Skip to main content

Synonyma

nitya-abhiniviṣṭa-cetāḥ
jehož mysl je stále pohroužená — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.15
nitya-anubhavāya
tomu, jehož věčná seberealizace — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.1
nitya-anubhūta
jelikož si byl vždy vědom Své skutečné totožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.19
nitya-baddhaḥ
vĕčnĕ podmínĕný — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.36-37
nitya-bandha
trvale podmíněné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.12
nitya-buddhayaḥ
považující za trvalé. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.41
nitya-dhāma
věčné sídlo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.155
věčné sídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.212
nitya-dā
ten, který bez ustání dodává — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.4-5
kṛṣṇa-nitya-dāsa
věčný Kṛṣṇův služebník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.24
nitya-dāsa
věčný služebník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.108-109, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.33
nitya-līlā haite
z Pánových věčných zábav. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.103
nitya haya
jsou věčné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.385
nitya-jātam
vždy se rodící — Bg. 2.26
nitya-kṛtya kari'
po dokončení svých pravidelných povinností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.49
nitya-kṛtya
každodenní povinnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.22
nitya-līlā
věčných zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.380
věčné zábavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.385
nitya-maṅgalaḥ
své každodenní duchovní povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.28
nitya-mukta
věčně osvobozená — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.10
věčně osvobozené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.11
nitya-muktaḥ
vĕčnĕ osvobozený — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.36-37
nitya-naimittikīḥ
pravidelné a příležitostné — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.11
nitya-yuktaḥ
vždy zaměstnaný — Bg. 7.17
nitya-yuktāḥ
trvale zaměstnáni — Bg. 9.14
nitya-vairiṇā
věčným nepřítelem — Bg. 3.39
nitya
vždy — Bg. 4.20, Bg. 5.3, Bg. 8.14, Bg. 9.22, Bg. 12.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.335-336
věčném — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.27
věčně — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.135-136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.381, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.12
pravidelný — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.40
kteří jsou neustále — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.8
stále — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.9-13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.143
vĕčné — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.22
vĕčnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7
neustále — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.11
trvale — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.4-5
věčné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.18-19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.269, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.386, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.395
denně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.128-129, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.184-185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.114-115, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.4-5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.89
věčný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.191, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.257
každý den — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.110-111