Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.56

Verš

bhakte kṛpā karena prabhu e-tina svarūpe
‘sākṣāt,’ ‘āveśa’ āra ‘āvirbhāva’-rūpe

Synonyma

bhakte — oddaným; kṛpā — milost; karena — uděluje; prabhu — Pán Caitanya; e — tyto; tina — tři; svarūpe — rysy; sākṣāt — přímo; āveśa — zmocněný Pánem; āra — a; āvirbhāva — zjevení; rūpe — v podobách.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu uděluje svým oddaným bezpříčinnou milost ve třech podobách: svým přímým zjevením (sākṣāt), svou silou v někom, koho zmocní (āveśa), a ve svém projevení (āvirbhāva).

Význam

Rysem sākṣāt je osobní přítomnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Āveśa znamená propůjčená síla, jako v případě Nakuly Brahmacārīho. Āvirbhāva je projevení Pána, i když není osobně přítomen. Śrī Śacīmātā například obětovala ve svém domě jídlo Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, i když byl daleko v Džagannáth Purí, a když po obětování jídla otevřela oči, viděla, že jídlo opravdu snědl. Nebo když Śrīvāsa Ṭhākura prováděl saṅkīrtan, každý cítil přítomnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, i když tam nebyl. To je další příklad āvirbhāvy.