Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.205

Verš

bhakte kṛpā-hetu prakāśite cāha vraja-rasa
yāre karāo, sei karibe jagat tomāra vaśa”

Synonyma

bhakte — vůči oddaným; kṛpā-hetu — z milosti; prakāśite — ukázat; cāha — chceš; vraja-rasa — vrindávanské transcendentální nálady; yāre — kohokoliv; karāo — zmocníš; sei — on; karibe — učiní; jagat — celý svět; tomāra vaśa — pod Tvojí vládou.

Překlad

„Ze své bezpříčinné milosti vůči svým oddaným chceš popsat vrindávanské transcendentální zábavy. Každý, kdo je takto zmocněn, může přivést celý svět pod Tvůj vliv.“

Význam

Tato pasáž se doplňuje s výrokem kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana, což znamená, že bez zmocnění Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, nemůže nikdo šířit svaté jméno Pána po celém světě (Caitanya-caritāmṛta Antya 7.11). Pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství je čistý oddaný schopný kázat svaté jméno Pána tak, aby této příležitosti mohl každý využít a rozvinout tak vědomí Kṛṣṇy.