Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.204

Verš

mora mukhe ye saba rasa karilā pracāraṇe
sei rasa dekhi ei ihāra likhane

Synonyma

mora mukhe — mými ústy; ye — jakékoliv; saba rasa — všechny tyto transcendentální nálady; karilā — učinil jsi; pracāraṇe — kázání; sei rasa — ty samé transcendentální nálady; dekhi — vidím; ei — tyto; ihāra likhane — ve spisech Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Překlad

„Vidím, že všechny ty pravdy týkající se transcendentálních nálad, které jsi projevil mými ústy, jsou vysvětleny ve spisech Śrīly Rūpy Gosvāmīho.“