Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.38

Verš

punaḥ yadi kona kṣaṇa,karāya kṛṣṇa daraśana
tabe sei ghaṭī-kṣaṇa-pala
diyā mālya-candana,
nānā ratna-ābharaṇa,
alaṅkṛta karimu sakala

Synonyma

punaḥ — znovu; yadi — jestliže; kona — nějaký; kṣaṇa — okamžik; karāya — pomůže; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; daraśana — možnost vidět; tabe — potom; sei — těmto; ghaṭī-kṣaṇa-pala — sekundám, okamžikům a hodinám; diyā — poté, co obětuji; mālya-candana — girlandy a santálovou pastu; nānā — různými; ratna — klenoty; ābharaṇa — ozdobami; alaṅkṛta — ozdobené; karimu — učiním; sakala — všechny.

Překlad

„Pokud snad nastane takový okamžik, kdy ještě jednou uvidím Kṛṣṇu, budu tyto vteřiny, okamžiky a hodiny uctívat květinovými girlandami a santálovou pastou a ozdobím je různými druhy drahokamů a ozdob.“