Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.39

Verš

kṣaṇe bāhya haila mana,āge dekhe dui jana,
tāṅre puche, — āmi nā caitanya?
svapna-prāya ki dekhinu,
kibā āmi pralāpinu,
tomarā kichu śuniyācha dainya?

Synonyma

kṣaṇe — náhle; bāhya — vnější; haila — stala se; mana — mysl; āge — před sebou; dekhe — vidí; dui jana — dvě osoby; tāṅre — jich; puche — se ptá; āmi — Já; — ne; caitanya — při vědomí; svapna-prāya — téměř snící; ki — co; dekhinu — jsem viděl; kibā — co; āmi — Já; pralāpinu — říkal v šílenství; tomarā — vy; kichu — něco; śuniyācha — slyšeli jste; dainya — pokoru.

Překlad

Najednou Śrī Caitanya Mahāprabhu nabyl znovu vnějšího vědomí a uviděl před sebou dvě osoby. Zeptal se jich: „Jsem při vědomí? Co se Mi to zdálo? Jaké bláznivé řeči jsem to vedl? Slyšeli jste nějaké projevy pokory?“

Význam

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi hovořil, uviděl před sebou dvě osoby. Jednou byl Jeho tajemník Svarūpa Dāmodara a druhou byl Rāya Rāmānanda. Poté, co se probral k vnějšímu vědomí, uviděl je před sebou, a přestože ještě mluvil v extázi Śrīmatī Rādhārāṇī, začal se okamžitě ptát, zda je stále tím samým Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.