Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.298

Verš

śrī-haste śilā diyā ei ājñā dilā
ānande raghunātha sevā karite lāgilā

Synonyma

śrī-haste — svou vlastní transcendentální rukou; śilā — kámen z kopce Góvardhanu; diyā — dávající; ei ājñā — toto nařízení; dilā — dal; ānande — s velkou radostí; raghunātha — Raghunātha dāsa; sevā karite lāgilā — začal uctívat.

Překlad

Poté, co Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunātha dāse poučil, jak má govardhana-śilu uctívat, mu ji předal svou vlastní transcendentální rukou. Raghunātha dāsa śilu s velkou transcendentální radostí uctíval tak, jak mu Pán řekl.