Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.78

Verš

sabe dekhi — haya mora kṛṣṇa vidyamāna
vidyut-prāya dekhā diyā haya antardhāna’

Synonyma

sabe — jen to; dekhi — vím; haya — je; mora — Můj; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vidyamāna — zářivě přítomný; vidyut-prāya — jako blesk; dekhā diyā — zjevující se; haya — je; antardhāna — zmizení.

Překlad

„Vše, na co si vzpomínám, je, že jsem viděl Mého Kṛṣṇu, ale jen na okamžik. Objevil se přede Mnou a potom hned zmizel jako blesk.“