Skip to main content

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prožívá pocity odloučení od Kṛṣṇy

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje čtrnáctou kapitolu takto: Pocity odloučení od Kṛṣṇy u Śrī Caitanyi Mahāprabhua vyústily ve vysoce pokročilé transcendentální šílenství. Když stál u Garuḍa-stambhy a modlil se k Pánu Jagannāthovi, jedna žena z Urísy si ve velké dychtivosti vidět Pána Jagannātha stoupla na Pánovo rameno. Govinda jí za to vynadal, ale Caitanya Mahāprabhu chválil její dychtivost. Při návštěvě chrámu Pána Jagannātha byl Caitanya Mahāprabhu pohroužený v extatické lásce a viděl jen Kṛṣṇu. Jakmile si však uvědomil přítomnost této ženy, okamžitě se probral k vnějšímu vědomí a opět uviděl Jagannātha, Baladevu a Subhadru. Caitanya Mahāprabhu také viděl Kṛṣṇu ve snu a byl zaplavený extatickou láskou. Když už Kṛṣṇu neviděl, přirovnal se k yogīmu a vyprávěl, jak tento yogī viděl Vrindávan. Někdy se u Něho projevily všechny transcendentální extatické příznaky. Jedné noci si Govinda a Svarūpa Dāmodara všimli, že Pán není ve své místnosti, i když byly všechny troje dveře zamčené. Svarūpa Dāmodara šel proto s ostatními oddanými ven a našli Pána ležet v bezvědomí u brány Simha-dvára. Jeho tělo bylo neobvykle protáhlé, s uvolněnými klouby. Oddaní postupně přivedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry znovu k vědomí a odvedli Ho zpátky do Jeho obydlí. Jindy si zase Śrī Caitanya Mahāprabhu spletl písečnou dunu zvanou Čatak-parvat s kopcem Góvardhanem. Když k ní utíkal, najednou ztuhl a na Jeho těle se z velké lásky ke Kṛṣṇovi projevilo osm extatických proměn. Všichni oddaní tehdy zpívali Hare Kṛṣṇa mantru, aby Ho uklidnili.

Verš

kṛṣṇa-viccheda-vibhrāntyā
manasā vapuṣā dhiyā
yad yad vyadhatta gaurāṅgas
tal-leśaḥ kathyate ’dhunā

Synonyma

kṛṣṇa-viccheda — z odloučení od Kṛṣṇy; vibhrāntyā — kvůli zmatenosti; manasā — myslí; vapuṣā — tělem; dhiyā — inteligencí; yat yat — cokoliv; vyadhatta — dělal; gaurāṅgaḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tat — toho; leśaḥ — nepatrná část; kathyate — je popisována; adhunā — nyní.

Překlad

Nyní popíši nepatrnou část činností, které Śrī Caitanya Mahāprabhu vykonával svou myslí, inteligencí a tělem, když byl zmatený silnými pocity odloučení od Kṛṣṇy.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya svayaṁ bhagavān
jaya jaya gauracandra bhakta-gaṇa-prāṇa

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; svayam bhagavān — samotné Osobnosti Božství; jaya jaya — sláva; gauracandra — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhakta-gaṇa-prāṇa — životu oddaných.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství! Sláva Pánu Gauracandrovi, který je životem svých oddaných!

Verš

jaya jaya nityānanda caitanya-jīvana
jayādvaitācārya jaya gaura-priyatama

Synonyma

jaya jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; caitanya-jīvana — životu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; jaya — sláva; advaita-ācārya — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-priya-tama — který je nesmírně drahý Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

Sláva Pánu Nityānandovi, který je samotným životem Śrī Caitanyi Mahāprabhua! Sláva Advaitovi Ācāryovi, který je Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nesmírně drahý!

Verš

jaya svarūpa, śrīvāsādi prabhu-bhakta-gaṇa
śakti deha’, — kari yena caitanya-varṇana

Synonyma

jaya — sláva; svarūpa — Svarūpovi Dāmodarovi; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; prabhu-bhakta-gaṇa — oddaným Pána; śakti deha' — prosím dejte sílu; kari — mohu učinit; yena — ať; caitanya-varṇana — popis Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Svarūpovi Dāmodarovi a všem ostatním oddaným, v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Dejte mi prosím sílu popsat povahu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prabhura virahonmāda-bhāva gambhīra
bujhite nā pāre keha, yadyapi haya ‘dhīra’

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; viraha-unmāda — transcendentálního šílenství vyvolaného odloučením od Kṛṣṇy; bhāva — pocity; gambhīra — velmi hluboké a tajemné; bujhite — pochopit; pāre keha — nikdo nedokáže; yadyapi — ani když; haya — je; dhīra — vzdělaný a citlivý učenec.

Překlad

Pocity transcendentálního šílenství v odloučení od Kṛṣṇy, které Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval, jsou nesmírně hluboké a tajemné. Ani velmi pokročilý a učený člověk je nedokáže pochopit.

Verš

bujhite nā pāri yāhā, varṇite ke pāre?
sei bujhe, varṇe, caitanya śakti dena yāṅre

Synonyma

bujhite — pochopit; pāri — neschopen; yāhā — téma, které; varṇite ke pāre — kdo může popsat; sei bujhe — on může pochopit; varṇe — může popsat; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śakti — schopnost; dena — dá; yāṅre — komu.

Překlad

Jak by někdo mohl popsat témata, která nelze pochopit? To může jedině ten, koho k tomu Śrī Caitanya Mahāprabhu zmocní.

Verš

svarūpa-gosāñi āra raghunātha-dāsa
ei duira kaḍacāte e-līlā prakāśa

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; āra — a; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; ei duira — těchto dvou; kaḍacāte — v zápisnících; e-līlā — tyto zábavy; prakāśa — popsané.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī zaznamenali všechny tyto transcendentální činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve svých zápisnících.

Význam

Transcendentální pocity odloučení od Kṛṣṇy a následné šílenství prožívané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem nemůže člověk na hmotné úrovni vůbec pochopit. I přesto se však objevila skupina takzvaných oddaných jménem nadīyā-nāgarī a zavedla uctívání Viṣṇupriyi, což jasně poukazuje na to, že o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua vůbec nic nevědí. Podle názoru Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura se jedná o výplod představivosti. Vzniklo i mnoho dalších způsobů uctívání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale ty byly všechny zavrženy velkými oddanými, jako je Bhaktivinoda Ṭhākura. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vyjmenovává skupiny provozující neautorizované uctívání:

āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāṅi
sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi
ativāḍī, cūḍādhārī, gaurāṅga-nāgarī

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī byli přímými svědky činností Caitanyi Mahāprabhua, které zapsali do dvou deníků. Bez odkazu na tyto dva deníky tedy není možné činnostem Śrī Caitanyi Mahāprabhua porozumět. Každý, kdo zavede nějaký nový způsob uctívání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pánovy zábavy nechápe, protože postrádá skutečný proces, jak k Pánu přistoupit.

Verš

se-kāle e-dui rahena mahāprabhura pāśe
āra saba kaḍacā-kartā rahena dūra-deśe

Synonyma

se-kāle — v těch dnech; e-dui — tito dva; rahena — zůstávali; mahāprabhura pāśe — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āra — ostatní; saba — všichni; kaḍacā-kartā — komentátoři; rahena — zůstávali; dūra-deśe — daleko.

Překlad

V těch dnech žili Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, kdežto všichni ostatní komentátoři žili od Pána daleko.

Význam

Vedle Svarūpy Dāmodara a Raghunātha dāse Gosvāmīho bylo mnoho dalších, kteří také zaznamenávali činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura věří, že by lidem celého světa přineslo velký prospěch, kdyby tyto záznamy byly přístupné. To, že se tyto záznamy nedochovaly dodnes, je pro lidskou společnost velkým neštěstím.

Verš

kṣaṇe kṣaṇe anubhavi’ ei dui-jana
saṅkṣepe bāhulye karena kaḍacā-granthana

Synonyma

kṣaṇe kṣaṇe — okamžik za okamžikem; anubhavi' — chápající; ei dui-jana — tyto dvě osobnosti; saṅkṣepe — v krátkosti; bāhulye — obšírně; karena — činí; kaḍacā-granthana — sepisování deníků.

Překlad

Okamžik za okamžikem tyto dvě velké osobnosti (Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī) zaznamenávaly ve svých denících činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, stručně i obšírně.

Význam

Pro odkazy v budoucnosti bychom si měli pamatovat, že Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tyto zábavy zapisoval stručně, kdežto Raghunātha dāsa Gosvāmī obšírně. Tyto dvě velké osobnosti zaznamenávaly pouze skutečnosti, aniž by doplňovaly nějaké literární ozdoby.

Verš

svarūpa — ‘sūtra-kartā’, raghunātha — ‘vṛttikāra’
tāra bāhulya varṇi — pāṅji-ṭīkā-vyavahāra

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; sūtra-kartā — pisatel krátkých záznamů; raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; vṛtti-kāra — pisatel obsáhlých vysvětlení; tāra — těchto; bāhulya — obšírněji; varṇi — popíši; pāṅji — načechrání (jako bavlny); ṭīkā — vysvětlení; vyavahāra — chování.

Překlad

Svarūpa Dāmodara psal krátké poznámky, kdežto Raghunātha dāsa Gosvāmī pořizoval obsáhlé popisy. Já nyní vylíčím činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua obšírněji, jako když se načechrává stlačená bavlna.

Význam

Pāṅji-ṭīkā znamená další vysvětlení určitého tématu. Psaní takových vysvětlení je přirovnáno k načechrávání bavlny.

Verš

tāte viśvāsa kari’ śuna bhāvera varṇana
ha-ibe bhāvera jñāna, pāibā prema-dhana

Synonyma

tāte — proto; viśvāsa kari' — s vírou; śuna — prosím poslouchejte; bhāvera varṇana — popis extatických emocí; ha-ibe — bude; bhāvera — extatických emocí; jñāna — poznání; pāibā — získáte; prema-dhana — lásku ke Kṛṣṇovi.

Překlad

S vírou prosím naslouchejte tomuto popisu extatických emocí Pána Caitanyi Mahāprabhua. Poznáte tak Jeho extatickou lásku a nakonec dosáhnete lásky k Bohu.

Verš

kṛṣṇa mathurāya gele, gopīra ye daśā haila
kṛṣṇa-vicchede prabhura se daśā upajila

Synonyma

kṛṣṇa mathurāya gele — když Pán Kṛṣṇa odjel do Mathury; gopīragopī; ye daśā — v jakém stavu; haila — byly; kṛṣṇa-vicchede — z odloučení od Kṛṣṇy; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; se daśā — ta situace; upajila — nastala.

Překlad

Stav Śrī Caitanyi Mahāprabhua při pocitech odloučení od Kṛṣṇy přesně odpovídal stavu gopī ve Vrindávanu po Kṛṣṇově odjezdu do Mathury.

Verš

uddhava-darśane yaiche rādhāra vilāpa
krame krame haila prabhura se unmāda-vilāpa

Synonyma

uddhava-darśane — při spatření Uddhavy; yaiche — jako; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; vilāpa — nářek; krame krame — postupně; haila — stal se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; se — ten; unmāda-vilāpa — nářek v šílenství.

Překlad

Zásadním rysem transcendentálního šílenství Śrī Caitanyi Mahāprabhua se postupně stal nářek Śrīmatī Rādhārāṇī při Uddhavově návštěvě Vrindávanu.

Verš

rādhikāra bhāve prabhura sadā ‘abhimāna’
sei bhāve āpanāke haya ‘rādhā’-jñāna

Synonyma

rādhikāra bhāve — s emocemi Śrīmatī Rādhārāṇī; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sadā — neustále; abhimāna — představa; sei bhāve — s touto představou; āpanāke — sebe; haya — stává se; rādhā-jñāna — považování za Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

Emoce Śrī Caitanyi Mahāprabhua přesně odpovídaly emocím Śrīmatī Rādhārāṇī při setkání s Uddhavou. Pán se vždy vcítil do Jejího postavení a někdy si myslel, že On sám je Śrīmatī Rādhārāṇī.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje význam slova abhimāna neboli „představa sebe sama“ jako stav, ve kterém si Śrī Caitanya Mahāprabhu myslel, že je v postavení Śrīmatī Rādhārāṇī, a byl vždy připravený takto sloužit Kṛṣṇovi. I když je Śrī Caitanya Mahāprabhu samotný Kṛṣṇa, přijal barvu pleti a emoce Śrīmatī Rādhārāṇī, a v tomto postavení setrvával. Barvu pleti ani postavení Pána Kṛṣṇy nikdy nepřijal. Kṛṣṇa ovšem chtěl zakusit roli Śrīmatī Rādhārāṇī, a to je původní důvod, proč přijal tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Čistí vaiṣṇavové proto nikdy nenarušují toto rozpoložení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kdy se považuje za Śrīmatī Rādhārāṇī.

V současnosti bohužel jistá skupina takzvaných oddaných tvrdí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je tím, kdo si užívá, a oni také. Ve skutečnosti se odchýlili od oddané služby Pánu. Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil proto, aby ukázal, že rozvíjení lásky ke Kṛṣṇovi v odloučení je nejsnadnější cestou k úspěchu pro všechny živé bytosti. Přesto se najdou teosofové, kteří tvrdí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, a tudíž je takový způsob rozvíjení snadný pro Něho, ale těžký pro živé bytosti. Každý prý tedy může ke Kṛṣṇovi přistoupit, jakýmkoliv způsobem chce. Aby tuto představu vyvrátil, ukázal Śrī Caitanya Mahāprabhu prakticky, jak lze dosáhnout lásky ke Kṛṣṇovi přijetím nálady odloučení od Kṛṣṇy, kterou prožívá Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

divyonmāde aiche haya, ki ihā vismaya?
adhirūḍha-bhāve divyonmāda-pralāpa haya

Synonyma

divya-unmāde — ve stavu transcendentálního šílenství; aiche — takovém; haya — je; ki ihā vismaya — co je tu s podivem; adhirūḍha-bhāve — ve stavu vysoce pokročilé lásky k Bohu; divya-unmāda — ve stavu transcendentálního šílenství; pralāpa — mluvení; haya — je.

Překlad

Tak vypadá stav transcendentálního šílenství. Proč je to těžké pochopit? Ten, kdo je vysoce pokročilý v lásce ke Kṛṣṇovi, je transcendentálně šílený a mluví jako blázen.

Verš

etasya mohanākhyasya
gatiṁ kām apy upeyuṣaḥ
bhramābhā kāpi vaicitrī
divyonmāda itīryate
udghūrṇā-citra-jalpādyās
tad-bhedā bahavo matāḥ

Synonyma

etasya — toho; mohana-ākhyasya — nálada známá jako mohana neboli okouzlení; gatim — rozvoj; kām api — nevysvětlitelná; upeyuṣaḥ — když získá; bhrama-ābhā — připomínající zmatení; api — některé; vaicitrī — stav přinášející údiv; divya-unmāda — transcendentální šílenství; iti — tak; īryate — nazývá se; udghūrṇāudghūrṇā; citra-jalpacitra-jalpa; ādyāḥ — a tak dále; tat-bhedāḥ — jejích různých rysů; bahavaḥ — mnoho; matāḥ — popsáno.

Překlad

„Pokud se extatický pocit okouzlení postupně vyvíjí dále, začne se podobat zmatení. Poté přijde stav údivu (vaicitrī), který probouzí transcendentální šílenství. Udghūrṇā a citra-jalpa jsou dvě z mnoha podob transcendentálního šílenství.“

Význam

Toto je citát pocházející z Ujjvala-nīlamaṇi (Sthāyi-bhāva-prakaraṇa 190–191).

Verš

eka-dina mahāprabhu kariyāchena śayana
kṛṣṇa rāsa-līlā kare, — dekhilā svapana

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāchena śayana — odpočíval; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rāsa-līlā kare — tančí při rāsa-līle; dekhilā — viděl; svapana — sen.

Překlad

Jednoho dne měl Śrī Caitanya Mahāprabhu sen, když odpočíval, ve kterém viděl Kṛṣṇu tančit tanec rāsa.

Verš

tribhaṅga-sundara-deha, muralī-vadana
pītāmbara, vana-mālā, madana-mohana

Synonyma

tri-bhaṅga — prohnuté ve třech místech; sundara — překrásné; deha — tělo; muralī-vadana — s flétnou na rtech; pīta-ambara — ve žlutých šatech; vana-mālā — girlandy z lesních květů; madana-mohana — okouzlující Amora.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl překrásné tělo Pána Kṛṣṇy prohnuté ve třech místech, s flétnou na rtech. Ve žlutém oblečení a ověnčený girlandami z lesních květů okouzloval dokonce i Amora.

Verš

maṇḍalī-bandhe gopī-gaṇa karena nartana
madhye rādhā-saha nāce vrajendra-nandana

Synonyma

maṇḍalī-bandhe — v kruhu; gopī-gaṇagopī; karena nartana — tančily; madhye — uprostřed; rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; nāce — tančí; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

Gopī tančily v kruhu a v jejich středu tančil Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, s Rādhārāṇī.

Verš

dekhi’ prabhu sei rase āviṣṭa hailā
‘vṛndāvane kṛṣṇa pāinu’ — ei jñāna kailā

Synonyma

dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei — touto; rase — transcendentální náladou; āviṣṭa hailā — byl uchvácený; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kṛṣṇa pāinu — získal jsem Kṛṣṇu; ei — toto; jñāna kailā — myslel si.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl, uchvácený transcendentální náladou tance rāsa si myslel: „Teď jsem s Kṛṣṇou ve Vrindávanu.“

Verš

prabhura vilamba dekhi’ govinda jāgāilā
jāgile ‘svapna’-jñāna haila, prabhu duḥkhī hailā

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vilamba — zpoždění; dekhi' — když viděl; govinda jāgāilā — Govinda probudil; jāgile — když se probudil; svapna-jñāna haila — pochopil, že to byl sen; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; duḥkhī hailā — byl zkroušený.

Překlad

Govinda viděl, že Pán ještě nevstal, a tak Ho probudil. Jakmile Pán pochopil, že to byl jen sen, byl z toho poněkud zkroušený.

Verš

dehābhyāse nitya-kṛtya kari’ samāpana
kāle yāi’ kailā jagannātha daraśana

Synonyma

deha-abhyāse — ze zvyku; nitya-kṛtya — každodenní povinnosti; kari' samāpana — když dokončil; kāle — v patřičném čase; yāi' — šel a; kailā — vykonal; jagannātha daraśana — zhlédnutí Pána Jagannātha.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vykonal své každodenní povinnosti a v obvyklý čas se šel do chrámu podívat na Pána Jagannātha.

Verš

yāvat kāla darśana karena garuḍera pāche
prabhura āge darśana kare loka lākhe lākhe

Synonyma

yāvat kāla — dokud; darśana — pohled; karena — činí; garuḍera pāche — za Garuḍovým sloupem; prabhura āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; darśana kare — dívají se; loka — lidé; lākhe lākhe — po stovkách a tisících.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se na Pána Jagannātha díval zpoza Garuḍova sloupu a před Ním stály stovky a tisíce lidí, kteří se dívali na Božstvo.

Verš

uḍiyā eka strī bhīḍe darśana nā pāñā
garuḍe caḍi’ dekhe prabhura skandhe pada diyā

Synonyma

uḍiyā — původem z Urísy; eka — jedna; strī — žena; bhīḍe — v davu; darśana pāñā — jelikož nemohla vidět; garuḍe caḍi' — když vylezla na Garuḍův sloup; dekhe — vidí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; skandhe — na rameno; pada — nohu; diyā — pokládající.

Překlad

Jedna žena z Urísy přes dav na Pána Jagannātha neviděla. Vylezla proto na Garuḍův sloup a přitom si stoupla Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi na rameno.

Verš

dekhiyā govinda āste-vyaste strīke varjilā
tāre nāmāite prabhu govinde niṣedhilā

Synonyma

dekhiyā — když to viděl; govinda — osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āste-vyaste — chvatně; strīke — ženu; varjilā — stáhl dolů; tāre — jí; nāmāite — sundat; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; govinde — Govindovi; niṣedhilā — zakázal.

Překlad

Jakmile to spatřil Govinda, osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua, rychle ženu stáhl dolů. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho však za to pokáral.

Význam

Garuḍa je jakožto přepravce Pána Viṣṇua tím nejvyšším vaiṣṇavou. Je proto jistě vaiṣṇava-aparādha neboli urážka vaiṣṇavy dotýkat se nohou jeho těla nebo lézt na jeho sloup. Ta žena se dopustila přestupku také vůči Kṛṣṇovi, protože si stoupla na rameno Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když Govinda viděl všechny tyto přestupky, rychle ji stáhl dolů.

Verš

‘ādi-vasyā’ ei strīre nā kara varjana
karuka yatheṣṭa jagannātha daraśana

Synonyma

ādi-vasyā — necivilizovaný, domorodče; ei — této; strīre — ženě; kara varjana — nezakazuj; karuka — ať si dělá; yathā-iṣṭa — jak si přeje; jagannātha daraśana — pohled na Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Govindovi: „Ó ādi-vasyo (necivilizovaný člověče), nezakazuj této ženě vylézt na Garuḍa-stambhu. Ať se na Pána Jagannātha dívá, jak je jí libo.“

Význam

Další vysvětlení slova ādi-vasyā se nachází v desáté kapitole Antya-līly, verši 116.

Verš

āste-vyaste sei nārī bhūmete nāmilā
mahāprabhure dekhi’ tāṅra caraṇa vandilā

Synonyma

āste-vyaste — ve velkém spěchu; sei nārī — ta žena; bhūmete — na zem; nāmilā — slezla; mahāprabhure dekhi' — když viděla Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tāṅra — Jeho; caraṇa vandilā — prosila o prominutí u lotosových nohou.

Překlad

Jakmile si ta žena uvědomila, co dělá, slezla rychle na zem, a když viděla Śrī Caitanyu Mahāprabhua, okamžitě poprosila o prominutí u Jeho lotosových nohou.

Verš

tāra ārti dekhi’ prabhu kahite lāgilā
“eta ārti jagannātha more nāhi dilā!

Synonyma

tāra — její; ārti — dychtivost; dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahite lāgilā — začal mluvit; eta ārti — tolik dychtivosti; jagannātha — Pán Jagannātha; more — Mně; nāhi dilā — nenadělil.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl dychtivost té ženy, řekl: „Mně Pán Jagannātha tolik dychtivosti nenadělil.“

Význam

Ta žena tolik dychtila vidět Pána Jagannātha, že si ani neuvědomila přestupek proti vaiṣṇavovi, kterého se lezením na Garuḍův sloup dopustila. Nedbala ani na to, že stoupnutím na rameno Śrī Caitanyi Mahāprabhua se dopouští přestupku proti Nejvyšší Osobnosti Božství. Obojí jsou vážné přestupky, které vyvolávají nespokojenost Nejvyššího Pána i vaiṣṇavů. Ona však tolik dychtila vidět Pána Jagannātha, že tyto přestupky spáchala a nebrala na ně ohledy. Śrī Caitanya Mahāprabhu chválil její dychtivost a litoval, že Jemu Pán Jagannātha tolik dychtivosti nenadělil.

Verš

jagannāthe āviṣṭa ihāra tanu-mana-prāṇe
mora skandhe pada diyāche, tāho nāhi jāne

Synonyma

jagannāthe — do Pána Jagannātha; āviṣṭa — zcela pohroužené; ihāra — této ženy; tanu — tělo; mana — mysl; prāṇe — život; mora skandhe — na Moje rameno; pada — nohu; diyāche — položila; tāho — ona; nāhi jāne — nevěděla.

Překlad

„Má tělo, mysl i život zcela pohroužené do Pána Jagannātha, a proto si neuvědomovala, že si stoupla na Mé rameno.“

Verš

aho bhāgyavatī ei, vandi ihāra pāya
ihāra prasāde aiche ārti āmāra vā haya”

Synonyma

aho — běda; bhāgyavatī — obdařená velkým štěstím; ei — ona; vandi — modlím se; ihāra pāya — u jejích nohou; ihāra prasāde — její milostí; aiche — takovou; ārti — dychtivost; āmāra haya — kéž mám.

Překlad

„Běda! Jaké štěstí má tato žena! Modlím se u jejích nohou, aby Mne obdařila svou velkou dychtivostí vidět Pána Jagannātha.“

Verš

pūrve āsi’ yabe kailā jagannātha daraśana
jagannāthe dekhe — sākṣāt vrajendra-nandana

Synonyma

pūrve — předtím; āsi' — poté, co přišel; yabe — když; kailā — činil; jagannātha daraśana — pohled na Pána Jagannātha; jagannāthe dekhe — vidí Pána Jagannātha; sākṣāt vrajendra-nandana — osobně syna Mahārāje Nandy.

Překlad

Právě předtím Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl Pána Jagannātha jako samotného Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.

Verš

svapnera darśanāveśe tad-rūpa haila mana
yāhāṅ tāhāṅ dekhe sarvatra muralī-vadana

Synonyma

svapnera — snu; darśana-āveśe — zcela pohroužený v této vizi; tat-rūpa — taková; haila mana — stala se mysl; yāhāṅ tāhāṅ — kdekoliv; dekhe — vidí; sarvatra — všude okolo; muralī-vadana — Kṛṣṇu s flétnou na rtech.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se plně pohroužil do této vize a osvojil si náladu gopī do té míry, že všude, kam se podíval, viděl Kṛṣṇu s flétnou na rtech.

Verš

ebe yadi strīre dekhi’ prabhura bāhya haila
jagannātha-subhadrā-balarāmera svarūpa dekhila

Synonyma

ebe — nyní; yadi — když; strīre — na ženu; dekhi' — při pohledu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya haila — bylo vnější vědomí; jagannātha — Pána Jagannātha; subhadrā — Jeho sestru Subhadru; balarāmera — a Jeho staršího bratra Balarāma; svarūpa — podoby; dekhila — viděl.

Překlad

Po spatření té ženy se Pánovi vrátilo vnější vědomí a opět viděl božstva v jejich původní podobě jako Pána Jagannātha, Subhadru a Pána Balarāma.

Verš

kurukṣetre dekhi’ kṛṣṇe aiche haila mana
‘kāhāṅ kurukṣetre āilāṅa, kāhāṅ vṛndāvana?’

Synonyma

kurukṣetre — na Kurukšétře; dekhi' — když viděl; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; aiche — takto; haila mana — stala se Jeho mysl; kāhāṅ — kde; kurukṣetre āilāṅa — dostal jsem se na Kurukšétru; kāhāṅ — kde; vṛndāvana — Vrindávan.

Překlad

Při pohledu na božstva si Pán Caitanya myslel, že vidí Kṛṣṇu na Kurukšétře, a divil se: „Copak jsem se dostal na Kurukšétru? Kde je Vrindávan?“

Verš

prāpta-ratna hārāñā aiche vyagra ha-ilā
viṣaṇṇa hañā prabhu nija-vāsā āilā

Synonyma

prāpta-ratna — získaný drahokam; hārāñā — poté, co ztratil; aiche — takto; vyagra ha-ilā — stal se velmi rozrušeným; viṣaṇṇa hañā — mrzutý; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija — svého; vāsā — do sídla; āilā — vrátil se.

Překlad

Pán Caitanya byl najednou velmi rozrušený, jako člověk, který ztratil právě získaný drahokam. Ve velké rozmrzelosti se vrátil domů.

Verš

bhūmira upara vasi’ nija-nakhe bhūmi likhe
aśru-gaṅgā netre vahe, kichui nā dekhe

Synonyma

bhūmira upara — na zem; vasi' — usedl a; nija-nakhe — svými nehty; bhūmi likhe — kreslil do hlíny; aśru-gaṅgā — proud slz jako Ganga; netre — z očí; vahe — teče; kichui — cokoliv; dekhe — neviděl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se posadil na zem a ryl do ní svými nehty. Byl oslepený slzami, které Mu proudily z očí jako Ganga.

Verš

‘pāiluṅ vṛndāvana-nātha, punaḥ hārāiluṅ
ke mora nileka kṛṣṇa? kāhāṅ mui āinu’?

Synonyma

pāiluṅ — získal jsem; vṛndāvana-nātha — Nejvyššího Pána Vrindávanu; punaḥ — znovu; hārāiluṅ — ztratil jsem; ke — kdo; mora — Mého; nileka — vzal; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; kāhāṅ — kam; mui āinu — přišel jsem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Našel jsem Kṛṣṇu, Pána Vrindávanu, ale zase jsem Ho ztratil. Kdo Mi vzal Mého Kṛṣṇu? Kde jsem se to ocitl?“

Význam

Toto jsou pocity Śrīmatī Rādhārāṇī. Nejprve si Pán Caitanya myslel, že byl přenesen do Vrindávanu, kde viděl Kṛṣṇův tanec rāsa s gopīmi. Potom se ocitl na Kurukšétře, kde viděl Pána Jagannātha, Jeho sestru (Subhadru) a Pána Balarāma. Śrī Caitanya Mahāprabhu ztratil Vrindávan i Kṛṣṇu, který Vrindávanu vládne. V té chvíli zakusil divyonmādu neboli transcendentální šílenství v odloučení od Kṛṣṇy. Na Kurukšétře Kṛṣṇa předvádí svůj majestát, ale ve Vrindávanu je ve svém původním postavení. A protože Kṛṣṇa Vrindávan nikdy ani na krok neopustí, je pro gopī Kurukšétra méně důležitá než Vrindávan.

Oddaní, kteří Kṛṣṇu uctívají se vším bohatstvím (v Jeho vaikuṇṭhském aspektu), mohou mít raději pohled na Pána Kṛṣṇu na Kurukšétře, spolu se Subhadrou a Balarāmou, ale gopī chtějí vidět Kṛṣṇu ve Vrindávanu, jak se Śrīmatī Rādhārāṇī tančí tanec rāsa. Śrī Caitanya Mahāprabhu prakticky ukázal, jak je možné rozvíjet náladu Rādhārāṇī a ostatních gopī v odloučení od Kṛṣṇy. Oddaní pohroužení v této náladě nechtějí Kṛṣṇu vidět nikde jinde než ve Vrindávanu. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto naříkal: „Našel jsem Kṛṣṇu ve Vrindávanu a znovu jsem Ho ztratil a ocitl se zde na Kurukšétře.“ Tyto komplikované pocity nelze pochopit, dokud člověk není velmi pokročilý oddaný. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty se tuto divyonmādu pokusil popsat, jak jen je to možné, a naší povinností je, to jednoduše co nejvíce ocenit. Ve verši jedenáct proto autor žádá:

tāte viśvāsa kari' śuna bhāvera varṇana
ha-ibe bhāvera jñāna, pāibā prema-dhana

„Moji drazí čtenáři, poslouchejte toto vyprávění s vírou a láskou, protože to vám pomůže pochopit transcendentální extázi a nakonec snadno dosáhnete lásky k Bohu.“

Verš

svapnāveśe preme prabhura gara gara mana
bāhya haile haya — yena hārāila dhana

Synonyma

svapna-āveśe — když byl pohroužený ve snech; preme — v lásce ke Kṛṣṇovi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gara gara — zcela pohroužená; mana — mysl; bāhya haile — když se probudí; haya — je to; yena — jako když; hārāila — ztratil; dhana — něco drahocenného.

Překlad

Když se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zdálo o tanci rāsa, byl zcela pohroužený v transcendentální blaženosti, ale když Jeho sen skončil, měl pocit, jako kdyby ztratil vzácný drahokam.

Verš

unmattera prāya prabhu karena gāna-nṛtya
dehera svabhāve karena snāna-bhojana-kṛtya

Synonyma

unmattera prāya — jako šílený; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; gāna-nṛtya — zpívání a tancování; dehera — těla; svabhāve — ze zvyku; karena — koná; snāna — koupání; bhojana — jedení; kṛtya — povinnosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak zpíval a tančil, neustále pohroužený v blaženosti transcendentálního šílenství. Tělesné potřeby, jako je jedení a koupání, vykonával jen ze zvyku.

Verš

rātri haile svarūpa-rāmānande lañā
āpana manera bhāva kahe ughāḍiyā

Synonyma

rātri haile — když nastala noc; svarūpa — Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho; rāmānande — Rāmānandu Rāye; lañā — beroucí v sobě; āpana manera — své mysli; bhāva — extatické pocity; kahe — říká; ughāḍiyā — vyjevující.

Překlad

V noci Pán Caitanya vyjevoval extatické pocity své mysli Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi.

Verš

prāpta-praṇaṣṭācyuta-vitta ātmā
yayau viṣādojjhita-deha-gehaḥ
gṛhīta-kāpālika-dharmako me
vṛndāvanaṁ sendriya-śiṣya-vṛndaḥ

Synonyma

prāpta — získaný; praṇaṣṭa — ztracený; acyuta — Kṛṣṇa; vittaḥ — poklad; ātmā — mysl; yayau — šla; viṣāda — ze zoufalství; ujjhita — zavržené; deha-gehaḥ — tělo i domov; gṛhīta — přijaté; kāpālika-dharmakaḥ — náboženské zásady kāpālika-yogīho, což je druh žebravého mnicha; me — Mými; vṛndāvanam — do Vrindávanu; sa — se; indriya — smysly; śiṣya-vṛndaḥ — žáky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Moje mysl nejdříve nějakým způsobem získala poklad Kṛṣṇy, ale zase Ho ztratila. Ze zoufalství se proto vzdala Mého těla i domova a přijala náboženské zásady kāpālika-yogīho. Potom i s Mými smysly jakožto svými žáky odešla do Vrindávanu.“

Význam

Tento verš je zjevně metaforou.

Verš

prāpta-ratna hārāñā,tāra guṇa saṅariyā,
mahāprabhu santāpe vihvala
rāya-svarūpera kaṇṭha dhari’,
kahe ‘hāhā hari hari’,
dhairya gela, ha-ilā capala

Synonyma

prāpta — získaný; ratna — drahokam; hārāñā — když ztratil; tāra — jeho; guṇa — vlastnosti; saṅariyā — vzpomínající; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; santāpe — nářkem; vihvala — přemožen; rāya — Rāmānandy Rāye; svarūpera — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; kaṇṭha dhari' — chytající kolem krku; kahe — řekl; hāhā hari hari — běda, kde je Hari, kde je Hari; dhairya — trpělivost; gela — ztratil; ha-ilā capala — zneklidněl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ztratil získaný drahokam a při vzpomínkách na jeho vlastnosti Ho přemohl nářek. Potom chytil Rāmānandu Rāye a Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho kolem krku a křičel: „Běda, kde je Můj Pán Hari? Kde je Hari?“ Nakonec zneklidněl a přestal se zcela ovládat.

Verš

“śuna, bāndhava, kṛṣṇera mādhurī
yāra lobhe mora mana,
chāḍi’ loka-veda-dharma,
yogī hañā ha-ila bhikhārī

Synonyma

śuna — prosím poslouchejte; bāndhava — Moji přátelé; kṛṣṇera mādhurī — sladkost Pána Kṛṣṇy; yāra — po které; lobhe — kvůli dychtivosti; mora mana — Moje mysl; chāḍi' — poté, co se vzdala; loka-veda-dharma — společenských i védských náboženských zásad; yogī hañā — když se stala yogīm; ha-ila bhikhārī — stala se žebrákem.

Překlad

„Moji drazí přátelé,“ řekl, „poslouchejte prosím o Kṛṣṇově sladkosti. Moje mysl se z velké touhy po této sladkosti vzdala všech společenských i védských náboženských zásad a stala se žebrákem jako nějaký mystický yogī.“

Verš

kṛṣṇa-līlā-maṇḍala,śuddha śaṅkha-kuṇḍala,
gaḍiyāche śuka kārikara
sei kuṇḍala kāṇe pari’,
tṛṣṇā-lāu-thālī dhari’,
āśā-jhuli kāndhera upara

Synonyma

kṛṣṇa-līlā-maṇḍala — kruh Kṛṣṇových zábav; śuddha — čistý; śaṅkha-kuṇḍala — náušnice z lastury; gaḍiyāche — vyrobil; śuka — Śukadeva Gosvāmī; kārikara — řemeslník; sei kuṇḍala — tuto náušnici; kāṇe pari' — připevňující na ucho; tṛṣṇā — nadějí; lāu — z dýně; thālī — mísu; dhari' — beroucí; āśā — očekávání; jhuli — pytel; kāndhera upara — na rameno.

Překlad

„Kruh Kṛṣṇovy rāsa-līly, vyrobený Śukadevou Gosvāmīm, tím nejpříznivějším řemeslníkem, je čistý jako náušnice z lastury. Yogī Mé mysli tuto náušnici nosí v uchu. Z dýně vyřezal nádobu Mých nadějí a ranec Mých očekávání si pověsil na rameno.“

Verš

cintā-kānthā uḍi gāya,dhūli-vibhūti-malina-kāya,
‘hāhā kṛṣṇa’ pralāpa-uttara
udvega dvādaśa hāte,
lobhera jhulani māthe,
bhikṣābhāve kṣīṇa kalevara

Synonyma

cintā — úzkosti; kānthā — roztrhanou pokrývku; uḍi — oblečení; gāya — na těle; dhūli — prach; vibhūti — popel; malina-kāya — špinavé tělo; hāhā — běda; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; pralāpa-uttara — bláznivé odpovědi; udvega — trápení; dvādaśa — dvanáct (náramků); hāte — na zápěstí; lobhera — chtivosti; jhulani — turban; māthe — na hlavě; bhikṣā-abhāve — z nedostatku almužen; kṣīṇa — hubené; kalevara — tělo.

Překlad

„Yogī Mé mysli nosí na svém špinavém těle, pokrytém prachem a popelem, roztrhanou pokrývku úzkosti. Jeho jediná slova jsou ,Běda! Kṛṣṇa!̀ Nosí dvanáct náramků trápení a na hlavě turban chtivosti. Protože nic nejí, je velmi hubený.“

Verš

vyāsa, śukādi yogi-gaṇa,kṛṣṇa ātmā nirañjana,
vraje tāṅra yata līlā-gaṇa
bhāgavatādi śāstra-gaṇe,
kariyāche varṇane,
sei tarjā paḍe anukṣaṇa

Synonyma

vyāsa — Dvaipāyana Vyāsa; śuka-ādi — a další mudrci jako Śukadeva Gosvāmī; yogi-gaṇa — velcí mystičtí yogī; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; ātmā — Nadduši; nirañjana — bez znečištění hmotou; vraje — ve Vrindávanu; tāṅra — Jeho; yata — veškeré; līlā-gaṇa — zábavy; bhāgavata-ādiŚrīmad-Bhāgavatam a další; śāstra-gaṇe — ve zjevených písmech; kariyāche varṇane — popsali; sei tarjā — tuto básnickou soutěž mezi dvěma skupinami; paḍe — čte; anukṣaṇa — v každém okamžiku.

Překlad

„Tento velký yogī Mé mysli neustále studuje poezii a rozhovory o vrindávanských zábavách Pána Kṛṣṇy. Velcí svatí yogī jako Vyāsadeva a Śukadeva Gosvāmī popsali ve Śrīmad-Bhāgavatamu a dalších písmech Pána Kṛṣṇu jako Nadduši, nedotčenou jakýmkoliv hmotným znečištěním.“

Verš

daśendriye śiṣya kari’,‘mahā-bāula’ nāma dhari’,
śiṣya lañā karila gamana
mora deha sva-sadana,
viṣaya-bhoga mahā-dhana,
saba chāḍi’ gelā vṛndāvana

Synonyma

daśa-indriye — deset smyslů; śiṣya kari' — poté, co učinil svými žáky; mahā-bāula — velkého žebravého mnicha; nāma dhari' — poté, co přijal jméno; śiṣya lañā — beroucí žáky; karila gamana — odešel; mora — Moje; deha — tělo; sva-sadana — vlastní domov; viṣaya-bhoga — hmotný požitek; mahā-dhana — velký poklad; saba chāḍi' — vše opustil a; gelā vṛndāvana — odešel do Vrindávanu.

Překlad

„Mystický yogī Mé mysli přijal jméno Mahābāula a z Mých deseti smyslů si udělal žáky. Má mysl tak opustila domov Mého těla i velký poklad hmotného požitku a odešla do Vrindávanu.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu přirovnává svou mysl k jednomu z mystických yogīch zvaných bāulové, kteří přijímají nejméně deset žáků.

Verš

vṛndāvane prajā-gaṇa,yata sthāvara-jaṅgama,
vṛkṣa-latā gṛhastha-āśrame
tāra ghare bhikṣāṭana,
phala-mūla-patrāśana,
ei vṛtti kare śiṣya-sane

Synonyma

vṛndāvane — Vrindávanu; prajā-gaṇa — obyvatel; yata — všech; sthāvara-jaṅgama — pohyblivých i nehybných; vṛkṣa-latā — stromů a popínavých rostlin; gṛhastha-āśrame — ve stavu hospodáře; tāra ghare — v jeho domě; bhikṣā-aṭana — žebrá od domu k domu; phala-mūla-patra — ovoce, kořínky a listy; aśana — jedení; ei vṛtti — tuto činnost; kare — vykonává; śiṣya-sane — s žáky.

Překlad

„Ve Vrindávanu chodí se svými žáky od domu k domu a žebrá. Žebrá od pohyblivých i nehybných obyvatel – lidí, stromů i popínavých rostlin. Žije tak z ovoce, kořínků a listí.“

Verš

kṛṣṇa-guṇa-rūpa-rasa,gandha, śabda, paraśa,
se sudhā āsvāde gopī-gaṇa
tā-sabāra grāsa-śeṣe,
āni’ pañcendriya śiṣye,
se bhikṣāya rākhena jīvana

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; guṇa-rūpa-rasa — vlastností, krásy a sladkosti; gandha śabda paraśa — vůně, zvuku a doteku; se sudhā — tento nektar; āsvāde — vychutnávají si; gopī-gaṇa — všechny gopī; -sabāra — jich všech; grāsa-śeṣe — zbytky jídla; āni' — přinášející; pañca-indriya — pět smyslů; śiṣye — žáci; se bhikṣāya — těmito almužnami; rākhena — udržují; jīvana — život.

Překlad

„Gopī z Vradžabhúmi si neustále vychutnávají nektar Kṛṣṇových vlastností, Jeho krásy, sladkosti, vůně, zvuku Jeho flétny a doteků Jeho těla. Pět poznávacích smyslů, které jsou žáky Mé mysli, shromažďuje od gopī zbytky tohoto nektaru, nosí je yogīmu Mé mysli a samy se udržují při životě jedením těchto zbytků.“

Verš

śūnya-kuñja-maṇḍapa-koṇe,yogābhyāsa kṛṣṇa-dhyāne,
tāhāṅ rahe lañā śiṣya-gaṇa
kṛṣṇa ātmā nirañjana,
sākṣāt dekhite mana,
dhyāne rātri kare jāgaraṇa

Synonyma

śūnya-kuñja-maṇḍapa-koṇe — v rohu altánu stojícího v opuštěné zahradě; yoga-abhyāsa — praktika mystické yogy; kṛṣṇa-dhyāne — meditací o Kṛṣṇovi; tāhāṅ — tam; rahe — zůstává; lañā — beroucí; śiṣya-gaṇa — žáky; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; ātmā — Nadduši; nirañjana — bez hmotného znečištění; sākṣāt — přímo; dekhite — vidět; mana — mysl; dhyāne — v meditaci; rātri — v noci; kare jāgaraṇa — zůstává vzhůru.

Překlad

„V jedné opuštěné zahradě si Kṛṣṇa užívá svých zábav a v rohu jednoho altánu v této zahradě praktikuje yogī Mé mysli společně se svými žáky mystickou yogu. A protože chce tento yogī přímo vidět Kṛṣṇu, zůstává celou noc vzhůru a medituje o Kṛṣṇovi, který je Nadduší, neznečištěnou třemi kvalitami přírody.“

Verš

mana kṛṣṇa-viyogī,duḥkhe mana haila yogī,
se viyoge daśa daśā haya
se daśāya vyākula hañā,
mana gela palāñā,
śūnya mora śarīra ālaya”

Synonyma

mana — mysl; kṛṣṇa-viyogī — připravena o Kṛṣṇovu společnost; duḥkhe — v neštěstí; mana — mysl; haila — stala se; yogī — mystickým yogīm; se viyoge — z onoho pocitu odloučení; daśa — deset; daśā — transcendentálních proměn; haya — je; se daśāya — těmito transcendentálními proměnami; vyākula hañā — jelikož je velmi rozrušená; mana — mysl; gela — odešla; palāñā — prchající; śūnya — prázdné; mora — Moje; śarīra — tělo; ālaya — obydlí.

Překlad

„Když Moje mysl ztratila Kṛṣṇovu společnost a již Ho neviděla, byla sklíčená a začala s mystickou yogou. V prázdnotě odloučení od Kṛṣṇy prožívala deset transcendentálních proměn. Rozrušená těmito proměnami utekla a zanechala Mé tělo, které bylo jejím obydlím, prázdné. Tak jsem v naprostém transu.“

Význam

V tomto verši jsou popsané vnější činnosti žebravých mnichů řádu kāpālika, ale nehovoří se zde o jejich skutečném životě. Kāpālikové jsou tantričtí materialisté, kteří v ruce nosí lebky. Nejsou to vaiṣṇavové, a protože nemají s duchovním životem nic společného, jsou nedotknutelní. Mysl je zde jen přirovnávána k jejich vnějším činnostem, ale jejich chování by se v žádném případě nemělo napodobovat.

Verš

kṛṣṇera viyoge gopīra daśa daśā haya
sei daśa daśā haya prabhura udaya

Synonyma

kṛṣṇera viyoge — v odloučení od Kṛṣṇy; gopīragopī; daśa daśā — deset druhů transcendentálních tělesných proměn; haya — je; sei — těchto; daśa daśā — deset druhů transcendentálních proměn; haya — je; prabhura udaya — viditelných na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Gopī v odloučení od Kṛṣṇy prožívaly deset druhů tělesných proměn, a stejné příznaky se objevily na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

cintātra jāgarodvegau
tānavaṁ malināṅgatā
pralāpo vyādhir unmādo
moho mṛtyur daśā daśa

Synonyma

cintā — úzkost; atra — zde (z odloučení od Kṛṣṇy); jāgara — bdělost; udvegau — a mentální neklid; tānavam — vyzáblost; malina-aṅgatā — nečisté, téměř špinavé tělo; pralāpaḥ — bláznivá mluva; vyādhiḥ — nemoc; unmādaḥ — šílenství; mohaḥ — iluze; mṛtyuḥ — smrt; daśāḥ — stavů; daśa — deset.

Překlad

„Úzkost, bdění, mentální neklid, vyzáblost, nečistota, bláznivá mluva, churavost, šílenství, iluze a smrt je deset tělesných proměn způsobených odloučením od Kṛṣṇy.“

Význam

Tento verš z Ujjvala-nīlamaṇi (Vipralambha-prakaraṇa 153) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho je částí popisu různých stavů Śrīmatī Rādhārāṇī. Oněch deset příznaků je v této jeho knize podrobně popsáno takto:

Cintā, úzkost. V Haṁsa-dūtě (2) se říká:

yadā yāto gopī-hṛdaya-madano nanda-sadanān
mukundo gāndinyās tanayam anurundhan madhu-purīm
tadāmāṅkṣīc cintā-sariti ghana-ghūrṇāparicayair
agādhāyāṁ bādhāmaya-payasi rādhā virahiṇī

„Kṛṣṇa a Balarāma na Akrūrovu žádost opustili dům Nandy Mahārāje a odjeli do Mathury. Mysl Śrīmatī Rādhārāṇī byla tehdy rozrušená, a Ona ze silného odloučení od Kṛṣṇy téměř zešílela. Zakoušela velkou mentální bolest a úzkost, které Ji utápěly v mentální spekulaci v řece úzkosti. Myslela si: ,Nyní zemřu, a až zemřu, Kṛṣṇa se jistě vrátí, aby Mě znovu viděl. Až se však od vrindávanských obyvatel dozví o Mé smrti, určitě Ho to zarmoutí. Proto umírat nebudu.̀  “ To je vysvětlení slova cintā.

Jāgara, bdělost. V Padyāvalī (326) se píše:

yāḥ paśyanti priyaṁ svapne
dhanyāstāḥ sakhi yoṣitaḥ
asmākaṁ tu gate kṛṣṇe
gatā nidrāpi vairiṇī

S pocitem velkého neštěstí oslovila Śrīmatī Rādhārāṇī svou drahou přítelkyni Viśākhu takto: „Má drahá přítelkyně, kdybych tak ve svých snech viděla Kṛṣṇu, jistě bych byla za to své velké štěstí opěvována. Co však nadělám? Spánek si se Mnou také hanebně zahrává. Stal se ve skutečnosti Mým nepřítelem. Od doby, co Kṛṣṇa odejel, jsem ještě neusnula.“

Udvega, mentální neklid. Toto slovo je vysvětlené v Haṁsa-dūtě (104) takto:

mano me hā kaṣṭaṁ jvalati kim ahaṁ hanta karavai
na pāraṁ nāvāraṁ su-mukhi kalayāmy asya jaladheḥ
iyaṁ vande mūrdhnā sapadi tam upāyaṁ kathaya me
parāmṛśye yasmād dhṛti-kaṇikayāpi kṣaṇikayā

Śrīmatī Rādhārāṇī oslovila Lalitu: „Má drahá Lalito s krásnou tváří, nedokáži popsat, jak Mi hoří srdce. Je to velký, nezměrný oceán úzkosti. Přesto se chci poklonit u tvých lotosových nohou. Co mám dělat? Zamysli se prosím nad Mou situací a poraď Mi, jak se můžu uklidnit. To je Má touha.“

Tānava, vyzáblost, je popsána následovně:

udañcad-vaktrāmbhoruha-vikṛtir antaḥ-kulaṣitā
sadāhārābhāva-glapita-kuca-kokā yadu-pate
viśuṣyantī rādhā tava viraha-tāpād anu-dinaṁ
nidāghe kuly eva kraśima-paripākaṁ prathayati

Když se Uddhava po návštěvě Vrindávanu vrátil do Mathury, Pán Kṛṣṇa se ho zeptal na Rādhārāṇī a Viśākhu. Uddhava odpověděl takto: „Je na pováženou, v jakém jsou gopī stavu! Zvláště Śrīmatī Rādhārāṇī zažívá nesmírně bolestivé stavy z odloučení od Tebe. Je vyzáblá a Její tělesný lesk téměř vyhasl. Její srdce se utápí v bolesti, a protože přestala jíst, Její ňadra zčernala, jako by byla nemocná. Vlivem odloučení od Tebe vypadají všechny gopī, a zvláště Rādhārāṇī, jako louže vysušené spalujícím žárem slunce.“

Malina-aṅgatā, nečistota, je popsána takto:

hima-visara-viśīrṇāmbhoja-tulyānana-śrīḥ
khara-marud-aparajyad-bandhu-jīvopamauṣṭhī
agha-hara śarad-arkottāpitendīvarākṣī
tava viraha-vipatti-mlāpitāsīd viśākhā

Uddhava řekl Kṛṣṇovi: „Ó nejpříznivější Kṛṣṇo, prosím poslouchej. Viśākhā je z utrpení způsobeného odloučením od Tebe malátná. Rty se jí chvějí jako stromy v silném větru. Její překrásná tvář je jako lotosový květ, který zvadl pod vrstvou sněhu, a její oči jsou jako okvětní lístky lotosu spálené horkem podzimního slunce.“

Pralāpa neboli bláznivé řeči jsou v Lalita-mādhavě vysvětlené takto:

kva nanda-kula-candramāḥ kva śikhi-candra-kālaṅkṛtiḥ
kva mandra-muralī-ravaḥ kva nu surendra-nīla-dyutiḥ
kva rāsa-rasa-tāṇḍavī kva sakhi jīva-rakṣauṣadhir
nidhir mama suhṛttamaḥ kva tava hanta hā dhig vidhiḥ

Śrīmatī Rādhārāṇī zde naříká pro svého milovaného Kṛṣṇu, který se vzdálil z domova. Ženě, jejíž manžel opustil domov a odešel do ciziny, se říká proṣita-bhartṛkā. Śrīmatī Rādhārāṇī pro Kṛṣṇu naříkala stejně jako taková žena pro svého manžela a říkala: „Má drahá přítelkyně, kam se poděla sláva rodiny Mahārāje Nandy, nosící na hlavě ozdobu ve tvaru půlměsíce? Kde je Kṛṣṇa, jehož pleť má barvu drahokamu indranīla a jenž tak pěkně hraje na flétnu? Kde je tvůj přítel, ten nejlepší z mužů, jenž tak dovedně tančí v kruhu tance rāsa? Kde je ten, jenž je skutečným lékem, který Mě může zachránit před úmrtím na nemocné srdce? Musím odsoudit osud, protože Mě oddělil od Kṛṣṇy a způsobil Mi tím tolik utrpení.“

Vyādhi neboli churavost je také popsaná v Lalita-mādhavě:

uttāpī puṭa-pākato 'pi garala-grāmād api kṣobhaṇo
dambholer api duḥsahaḥ kaṭur alaṁ hṛn-magna-śūlyād api
tīvraḥ prauḍha-visūcikāni cayato 'py uccair mamāyaṁ balī
marmāṇy adya bhinatti gokula-pater viśleṣa-janmā jvaraḥ

Śrīmatī Rādhārāṇī, soužená bolestí odloučení od Kṛṣṇy, řekla: „Moje drahá Lalito, prosím poslouchej Mě. Už nesnesu utrpení z horečky odloučení od Kṛṣṇy, ani ti je nedokáži popsat. Je to něco jako zlato rozpouštějící se v hliněné nádobě. Tato horečka způsobuje víc utrpení než jed a zraňuje víc než blesk. Trpím jako ten, kdo umírá na choleru. Tato horečka musí být opravdu silná, když Mi působí takovou bolest.“

Unmāda neboli šílenství je vysvětleno následovně:

bhramati bhavana-garbhe nirnimittaṁ hasantī
prathayati tava vārtāṁ cetanācetaneṣu
luṭhati ca bhuvi rādhā kampitāṅgī murāre
viṣama-viraha-khedodgāri-vibhrānta-cittā

Uddhava řekl Kṛṣṇovi: „Můj drahý Kṛṣṇo, všechny gopī jsou tak zasažené Tvou nepřítomností, že se téměř zbláznily. Ó Murāri, Śrīmatī Rādhārāṇī se doma bez příčiny směje jako šílená a ptá se na Tebe každé bytosti bez rozlišování, dokonce i kamenů. Válí se po zemi, neboť nedokáže snášet muka Tvé nepřítomnosti.“

Moha neboli iluze je vysvětlena takto:

nirundhe dainyābdhiṁ harati guru-cintā paribhavaṁ
vilumpaty unmādaṁ sthagayati balād bāṣpa-laharīm
idānīṁ kaṁsāre kuvalaya-dṛśaḥ kevalam idaṁ
vidhatte sācivyaṁ tava viraha-mūrcchā-sahacarī

Lalita napsala Kṛṣṇovi v zájmu Śrīmatī Rādhārāṇī následující dopis: „Můj drahý Kṛṣṇo, Śrīmatī Rādhārāṇī se v bezvědomí zhroutila na zem, neboť Její mysl je velmi rozrušená odloučením od Tebe. Ó nepříteli Kaṁsy, stal ses nyní prvotřídním politikem, a proto bys měl být schopný poskytnout úlevu každému. Zamysli se prosím nad tím, v jak zoufalé situaci se Śrīmatī Rādhārāṇī nachází, nebo se brzy dozvíš, že zemřela. Potom budeš možná naříkat, i když se nyní raduješ.“

Mṛtyu neboli smrt je v Haṁsa-dūtě (96) vysvětlena takto:

aye rāsa-krīḍā-rasika mama sakhyaṁ nava-navā
purā baddhā yena praṇaya-laharī hanta gahanā
sa cen muktāpekṣas tvam asi dhig imāṁ tūlaśakalaṁ
yad etasyā nāsā-nihitam idam adyāpi calati

Lalitā v následujícím dopise kárá Kṛṣṇu za to, že zůstal v Mathuře: „Tančením v kruhu tance rāsa jsi získal lásku Śrīmatī Rādhārāṇī. Proč jsi nyní k mé drahé přítelkyni Rādhārāṇī tak netečný? Leží téměř vbezvědomí, myšlenkami pohroužená ve Tvých zábavách. Přiložím Jí vatu k nosním dírkám, abych zjistila, zda ještě žije, a pokud ano, tak Ji pokárám.“

Verš

ei daśa-daśāya prabhu vyākula rātri-dine
kabhu kona daśā uṭhe, sthira nahe mane

Synonyma

ei — těmito; daśa-daśāya — deseti stavy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vyākula — popletený; rātri-dine — dnem i nocí; kabhu — někdy; kona — nějaký; daśā — stav; uṭhe — vyvstává; sthira — stálá; nahe — není; mane — mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl dnem i nocí popletený těmito deseti extatickými stavy. Kdykoliv se tyto příznaky objevily, Jeho mysl zneklidněla.

Verš

eta kahi’ mahāprabhu mauna karilā
rāmānanda-rāya śloka paḍite lāgilā

Synonyma

eta kahi' — po těchto slovech; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mauna karilā — zmlkl; rāmānanda-rāya — Rāmānanda Rāya; śloka — verše; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu zmlkl a Rāmānanda Rāya začal recitovat různé verše.

Verš

svarūpa-gosāñi kare kṛṣṇa-līlā gāna
dui jane kichu kailā prabhura bāhya jñāna

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kare — činí; kṛṣṇa-līlā — o Kṛṣṇových zábavách; gāna — zpěv; dui jane — oba; kichu — nějak; kailā — obnovili; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya jñāna — vnější vědomí.

Překlad

Rāmānanda Rāya recitoval verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī zpíval o Kṛṣṇových zábavách, a tak přivedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua k vnějšímu vědomí.

Verš

ei-mata ardha-rātri kailā niryāpaṇa
bhitara-prakoṣṭhe prabhure karāilā śayana

Synonyma

ei-mata — takto; ardha-rātrī — polovina noci; kailā niryāpaṇa — uplynula; bhitara-prakoṣṭhe — ve vnitřní místnosti; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāilā śayana — uložili.

Překlad

Po takto strávené polovině noci Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī uložili Śrī Caitanyu Mahāprabhua na Jeho lůžko ve vnitřní místnosti.

Verš

rāmānanda-rāya tabe gelā nija ghare
svarūpa-govinda duṅhe śuilena dvāre

Synonyma

rāmānanda-rāya — Rāmānanda Rāya; tabe — poté; gelā — vrátil se; nija ghare — do svého domu; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; govinda — a Govinda; duṅhe — oba; śuilena — lehli si; dvāre — u dveří.

Překlad

Rāmānanda Rāya se poté vrátil domů a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī si s Govindou lehli přede dveře místnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

saba rātri mahāprabhu kare jāgaraṇa
ucca kari’ kahe kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana

Synonyma

saba rātri — celou noc; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; jāgaraṇa — bdění; ucca kari' — velmi hlasitě; kahe kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívá svaté jméno Kṛṣṇy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal celou noc vzhůru a velmi hlasitě zpíval Hare Kṛṣṇa mantru.

Verš

śabda nā pāñā svarūpa kapāṭa kailā dūre
tina-dvāra deoyā āche, prabhu nāhi ghare!

Synonyma

śabda — zvuk; — ne; pāñā — slyšící; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kapāṭa — dveře; kailā dūre — otevřel; tina-dvāra — troje dveře; deoyā āche — byly zamčené; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nāhi ghare — nebyl v místnosti.

Překlad

V jednu chvíli však Svarūpa Dāmodara již Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpívat neslyšel. Vstoupil tedy do Jeho pokoje a zjistil, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je pryč, i když byly zamčené všechny troje dveře.

Verš

cintita ha-ila sabe prabhure nā dekhiyā
prabhu cāhi’ bule sabe deuṭī jvāliyā

Synonyma

cintita ha-ila — přepadla je úzkost; sabe — všichni oddaní; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když neviděli; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; cāhi' — hledající; bule — chodí; sabe — všichni; deuṭī — pochodeň; jvāliyā — poté, co zažehli.

Překlad

Jakmile oddaní zjistili, že Pán není ve své místnosti, přepadla je nesmírná úzkost. Se zažehnutou pochodní Ho tedy hledali všude okolo.

Verš

siṁha-dvārera uttara-diśāya āche eka ṭhāñi
tāra madhye paḍi’ āchena caitanya-gosāñi

Synonyma

siṁha-dvārera — u brány zvané Simha-dvára; uttara-diśāya — na severní straně; āche — je; eka ṭhāñi — jedno místo; tāra madhye — na tom místě; paḍi' — ležící; āchena — byl; caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Po nějaké době hledání našli Śrī Caitanyu Mahāprabhua ležet v jednom rohu na severní straně brány Simha-dvára.

Verš

dekhi’ svarūpa-gosāñi-ādi ānandita hailā
prabhura daśā dekhi’ punaḥ cintite lāgilā

Synonyma

dekhi' — když Ho spatřili; svarūpa-gosāñi-ādi — všichni oddaní, v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; ānandita hailā — měli velkou radost; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; daśā — stav; dekhi' — když viděli; punaḥ — znovu; cintite lāgilā — pocítili úzkost.

Překlad

Nejdříve měli oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm velkou radost, že Ho vidí, ale když zjistili, v jakém je stavu, zmocnila se jich zase velká úzkost.

Verš

prabhu paḍi’ āchena dīrgha hāta pāṅca-chaya
acetana deha, nāsāya śvāsa nāhi vaya

Synonyma

prabhu — Pán; paḍi' āchena — ležel; dīrgha — protáhlé; hāta pāṅca-chaya — na pět až šest loktů (jeden loket je přibližně 45 centimetrů); acetana deha — tělo bez vědomí; nāsāya — nosními dírkami; śvāsa — dech; nāhi vaya — neproudil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tam ležel v bezvědomí a Jeho tělo se prodloužilo na pět až šest loktů. V nosních dírkách Mu neproudil dech.

Verš

eka eka hasta-pāda — dīrgha tina tina-hāta
asthi-granthi bhinna, carma āche mātra tāta
hasta, pāda, grīvā, kaṭi, asthi sandhi yata
eka eka vitasti bhinna hañāche tata

Synonyma

eka eka — každá; hasta-pāda — ruka a noha; dīrgha — protáhlá; tina tina-hāta — tři lokty; asthi-granthi — klouby kostí; bhinna — oddělené; carma — kůže; āche — je; mātra — pouze; tāta — nepatrná teplota naznačující přítomnost života; hasta — ruce; pāda — nohy; grīvā — krk; kaṭi — pas; asthi — kosti; sandhi — klouby; yata — kolik; eka — jeden; eka — jeden; vitasti — okolo šesti palců (přibližně 15cm); bhinna — oddělené; hañāche — byly; tata — tolik.

Překlad

Každá z Jeho paží a nohou byla tři lokty dlouhá a oddělené klouby spojovala pouze kůže. Pánova tělesná teplota, naznačující přítomnost života, byla velmi nízká. Všechny Jeho klouby v pažích, nohou, krku a pase byly minimálně patnáct centimetrů od sebe.

Verš

carma-mātra upare, sandhi āche dīrgha hañā
duḥkhita ha-ilā sabe prabhure dekhiyā

Synonyma

carma-mātra — jen kůže; upare — přes; sandhi — klouby; āche — je; dīrgha — protažený; hañā — když byl; duḥkhita — velice lítostiví; ha-ilā — stali se; sabe — všichni; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když viděli.

Překlad

Zdálo se, že Jeho oddělené klouby pokrývala jen kůže. Při pohledu na to, v jakém je Pán stavu, byli všichni oddaní velmi nešťastní.

Verš

mukhe lālā-phena prabhura uttāna-nayāna
dekhiyā sakala bhaktera deha chāḍe prāṇa

Synonyma

mukhe — u úst; lālā — sliny; phena — pěna; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; uttāna — otočené vzhůru; nayāna — oči; dekhiyā — když vidí; sakala bhaktera — všech oddaných; deha — tělo; chāḍe — opouští; prāṇa — život.

Překlad

Oddaní téměř zemřeli, když viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua s ústy plnými slin a pěny a s očima v sloup.

Verš

svarūpa-gosāñi tabe ucca kariyā
prabhura kāṇe kṛṣṇa-nāma kahe bhakta-gaṇa lañā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tabe — tehdy; ucca kariyā — velmi hlasitě; prabhura kāṇe — do ucha Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kahe — začal opakovat; bhakta-gaṇa lañā — se všemi ostatními oddanými.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī poté začal se všemi ostatními oddanými hlasitě opakovat svaté jméno Kṛṣṇy Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi do ucha.

Verš

bahu-kṣaṇe kṛṣṇa-nāma hṛdaye paśilā
‘hari-bola’ bali’ prabhu garjiyā uṭhilā

Synonyma

bahu-kṣaṇe — po dlouhé době; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; hṛdaye paśilā — vstoupilo do srdce; hari-bola bali' — říkající „Haribol!“; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; garjiyā — hlasitě křičící; uṭhilā — vstal.

Překlad

Po dlouhé době opakování svaté jméno Kṛṣṇy vstoupilo Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi do srdce, a On najednou vstal a hlasitě vykřikl „Haribol!“

Verš

cetana pāite asthi-sandhi lāgila
pūrva-prāya yathāvat śarīra ha-ila

Synonyma

cetana pāite — po návratu k vědomí; asthi-sandhi — klouby; lāgila — spojily se; pūrva-prāya — jako předtím; yathāvat — v normálním stavu; śarīra — tělo; ha-ila — bylo.

Překlad

Jakmile se Pán probral k vnějšímu vědomí, všechny Jeho klouby se znovu spojily a celé Jeho tělo se vrátilo do původního stavu.

Verš

ei līlā mahāprabhura raghunātha-dāsa
‘gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣe’ kariyāche prakāśa

Synonyma

ei līlā — tyto zábavy; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe — v knize zvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa; kariyāche prakāśa — popsal.

Překlad

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī tyto zábavy obšírně popsal ve své knize Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.

Verš

kvacin miśrāvāse vraja-pati-sutasyoru-virahāt
ślathac chrī-sandhitvād dadhad-adhika-dairghyaṁ bhuja-padoḥ
luṭhan bhūmau kākvā vikala-vikalaṁ gadgada-vacā
rudan śrī-gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

kvacit — někdy; miśra-āvāse — v domě Kāśīho Miśry; vraja-pati-sutasya — od syna Nandy Mahārāje; uru-virahāt — kvůli silným pocitům odloučení; ślathat — uvolněné; śrī-sandhitvāt — z kloubů Jeho transcendentálního těla; dadhat — získal; adhika-dairghyam — neobyčejnou délku; bhuja-padoḥ — paží a nohou; luṭhan — válel se; bhūmau — po zemi; kākvā — s nářkem; vikala-vikalam — velmi lítostivě; gadgada-vacā — zalykajícím se hlasem; rudan — pláč; śrī-gaurāṅgaḥ — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; hṛdaye — v srdci; udayan — probouzí se; mām — mě; madayati — přivádí k šílenství.

Překlad

„V domě Kāśīho Miśry byl někdy Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi zarmoucený z pocitů odloučení od Kṛṣṇy. Klouby na Jeho transcendentálním těle se uvolnily a paže i nohy se protáhly. Pán se válel po zemi a zalykajícím se hlasem plným lítosti nešťastně vykřikoval a naříkal. Když se obraz Śrī Caitanyi Mahāprabhua v tomto stavu probouzí v mém srdci, přivádí mě to k šílenství.“

Význam

Tento verš je čtvrtou slokou Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣi.

Verš

siṁha-dvāre dekhi’ prabhura vismaya ha-ilā
‘kāṅhā kara ki’ — ei svarūpe puchilā

Synonyma

siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára; dekhi' — když uviděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vismaya ha-ilā — byl údiv; kāṅhā — kde; kara ki' — co dělám; ei — na to; svarūpe puchilā — ptal se Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se divil, co dělá u Simha-dváry, a zeptal se Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho: „Kde to jsem? Co tady dělám?“

Verš

svarūpa kahe, — ‘uṭha, prabhu, cala nija-ghare
tathāi tomāre saba karimu gocare’

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī odpověděl; uṭha prabhu — můj drahý Pane, prosím vstaň; cala — jdi; nija-ghare — domů; tathāi — tam; tomāre — Tobě; saba — vše; karimu gocare — vysvětlím.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Můj drahý Pane, prosím vstaň. Pojďme k Tobě domů, tam Ti řeknu o všem, co se stalo.“

Verš

eta bali’ prabhure dhari’ ghare lañā gelā
tāṅhāra avasthā saba kahite lāgilā

Synonyma

eta bali' — když domluvil; prabhure dhari' — podpírající Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ghare — domů; lañā gelā — vzal zpátky; tāṅhāra avasthā — o Jeho stavu; saba — všichni; kahite lāgilā — začali hovořit.

Překlad

Oddaní odvedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpátky domů a cestou Ho podpírali. Poté Mu všichni společně popsali, co se stalo.

Verš

śuni’ mahāprabhu baḍa hailā camatkāra
prabhu kahe, — ‘kichu smṛti nāhika āmāra

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; baḍa — velice; hailā camatkāra — žasl; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kichu — jakékoliv; smṛti — vzpomínky; nāhika — nejsou; āmāra — Moje.

Překlad

Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal vyprávění o tom, v jakém stavu ležel u Simha-dváry, velmi se tomu divil. Řekl: „Na nic z toho si nevzpomínám.“

Verš

sabe dekhi — haya mora kṛṣṇa vidyamāna
vidyut-prāya dekhā diyā haya antardhāna’

Synonyma

sabe — jen to; dekhi — vím; haya — je; mora — Můj; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vidyamāna — zářivě přítomný; vidyut-prāya — jako blesk; dekhā diyā — zjevující se; haya — je; antardhāna — zmizení.

Překlad

„Vše, na co si vzpomínám, je, že jsem viděl Mého Kṛṣṇu, ale jen na okamžik. Objevil se přede Mnou a potom hned zmizel jako blesk.“

Verš

hena-kāle jagannāthera pāṇi-śaṅkha bājilā
snāna kari’ mahāprabhu daraśane gelā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; jagannāthera — Pána Jagannātha; pāṇi-śaṅkha — lastura, kterou lze držet v ruce; bājilā — zazněla; snāna kari' — po koupeli; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; daraśane gelā — šel zhlédnout Pána Jagannātha.

Překlad

V tu chvíli všichni uslyšeli zvuk lastury z Jagannāthova chrámu. Śrī Caitanya Mahāprabhu se okamžitě vykoupal a šel zhlédnout Pána Jagannātha.

Verš

ei ta’ kahiluṅ prabhura adbhuta vikāra
yāhāra śravaṇe loke lāge camatkāra

Synonyma

ei ta' — tak; kahiluṅ — popsal jsem; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; adbhuta vikāra — neobyčejné tělesné proměny; yāhāra śravaṇe — o kterých když slyší; loke — lidé; lāge — cítí; camatkāra — úžas.

Překlad

Takto jsem popsal neobyčejné tělesné proměny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když o nich lidé slyší, nestačí se divit.

Verš

loke nāhi dekhi aiche, śāstre nāhi śuni
hena bhāva vyakta kare nyāsi-cūḍāmaṇi

Synonyma

loke — mezi lidmi; nāhi dekhi — nevidíme; aiche — takové; śāstre — v písmech; nāhi śuni — neslyšíme; hena — takové; bhāva — emoce; vyakta kare — projevuje; nyāsi-cūḍāmaṇi — svrchovaný sannyāsī.

Překlad

Takové tělesné proměny nikdo nikde neviděl, ani o nich nikdo nečetl ve zjevených písmech. Svrchovaný sannyāsī Śrī Caitanya Mahāprabhu však tyto extatické příznaky projevil.

Verš

śāstra-lokātīta yei yei bhāva haya
itara-lokera tāte nā haya niścaya

Synonyma

śāstra-loka-atīta — nad představami lidí a zjevených písem; yei yei — jakékoliv; bhāva — emotivní extáze; haya — jsou; itara-lokera — obyčejných lidí; tāte — v to; haya — není; niścaya — víra.

Překlad

Tyto extatické příznaky nejsou popsané v śāstrāch a pro obyčejné lidi jsou nepředstavitelné. Proto na ně lidé obvykle nevěří.

Verš

raghunātha-dāsera sadā prabhu-saṅge sthiti
tāṅra mukhe śuni’ likhi kariyā pratīti

Synonyma

raghunātha-dāsera — Raghunātha dāse Gosvāmīho; sadā — neustále; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; sthiti — pobývání; tāṅra mukhe — z jeho úst; śuni' — poté, co jsem slyšel; likhi — píši; kariyā pratīti — plně přijímám.

Překlad

Raghunātha dāsa Gosvāmī žil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem neustále a já píši jen to, co jsem slyšel od něho. I když obyčejní lidé těmto zábavám nevěří, já jim naprosto věřím.

Verš

eka-dina mahāprabhu samudre yāite
‘caṭaka’-parvata dekhilena ācambite

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; samudre yāite — když šel k moři; caṭaka-parvata — písečnou dunu Čatak-parvat; dekhilena — spatřil; ācambite — najednou.

Překlad

Jednoho dne se šel Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupat do moře, a vtom spatřil písečnou dunu zvanou Čatak-parvat.

Verš

govardhana-śaila-jñāne āviṣṭa ha-ilā
parvata-diśāte prabhu dhāñā calilā

Synonyma

govardhana-śaila — kopec Góvardhan; jñāne — pochopením; āviṣṭa ha-ilā — dojatý; parvata-diśāte — směrem k té duně; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhāñā calilā — rozběhl se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si tuto dunu spletl s kopcem Góvardhanem a rozběhl se k ní.

Verš

hantāyam adrir abalā hari-dāsa-varyo
yad rāma-kṛṣṇa-caraṇa-sparaśa-pramodaḥ
mānaṁ tanoti saha-go-gaṇayos tayor yat
pānīya-sūyavasa-kandara-kanda-mūlaiḥ

Synonyma

hanta — ó; ayam — tento; adriḥ — kopec; abalāḥ — ó přítelkyně; hari-dāsa-varyaḥ — nejlepší mezi Pánovými služebníky; yat — protože; rāma-kṛṣṇa-caraṇa — lotosových nohou Pána Kṛṣṇy a Balarāmy; sparaśa — dotekem; pramodaḥ — blažený; mānam — úctu; tanoti — vzdává; saha — s; go-gaṇayoḥ — kravami, telátky a pasáčky; tayoḥ — Jim (Śrī Kṛṣṇovi a Balarāmovi); yat — protože; pānīya — pitnou vodu; sūyavasa — velmi měkkou trávu; kandara — jeskyně; kanda-mūlaiḥ — a kořínky.

Překlad

„(Pán Caitanya řekl:) ,Tento kopec Góvardhan je nejlepší ze všech oddaných! Ó mé přítelkyně, tento kopec dává Kṛṣṇovi, Balarāmovi i Jejich telátkům, kravám a kamarádům vše, co potřebují – pitnou vodu, měkkou trávu, jeskyně, ovoce, květy a zeleninu. Tak tento kopec vzdává Pánovi úctu. A protože se ho dotýkají lotosové nohy Kṛṣṇy a Balarāmy, vypadá velmi blaženě.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.18). Vyslovily ho gopī, když Pán Kṛṣṇa s Balarāmou vstoupili do podzimního lesa. Gopī mezi sebou takto promlouvaly a oslavovaly Kṛṣṇu a Balarāmu za Jejich zábavy.

Verš

ei śloka paḍi’ prabhu calena vāyu-vege
govinda dhāila pāche, nāhi pāya lāge

Synonyma

ei śloka — tento verš; paḍi' — recitující; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calena — pohybuje se; vāyu-vege — rychlostí větru; govinda — Govinda; dhāila — utíkal; pāche — za Ním; nāhi pāya lāge — nemohl chytit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu recitoval tento verš a rychlostí větru se hnal k písečné duně. Govinda utíkal za Ním, ale nedokázal Ho dohonit.

Verš

phukāra paḍila, mahā-kolāhala ha-ila
yei yāhāṅ chila sei uṭhiyā dhāila

Synonyma

phu-kāra — hlasité zvolání; paḍila — zaznělo; mahā-kolāhala — mohutný křik; ha-ila — byl; yei — kdokoliv; yāhāṅ — kdekoliv; chila — byl; sei — on; uṭhiyā dhāila — vstal a utíkal.

Překlad

Nejdřív jeden oddaný nahlas vykřikl, a když se pak všichni ostatní oddaní zvedli a rozeběhli se za Pánem, rozpoutala se vřava.

Verš

svarūpa, jagadānanda, paṇḍita-gadādhara
rāmāi, nandāi, āra paṇḍita śaṅkara

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; rāmāi — Rāmāi; nandāi — Nandāi; āra — a; paṇḍita-śaṅkara — Śaṅkara Paṇḍita.

Překlad

Některými z oddaných, kteří se za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem rozběhli, byli Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Jagadānanda Paṇḍita, Gadādhara Paṇḍita, Rāmāi, Nandāi a Śaṅkara Paṇḍita.

Verš

purī-bhāratī-gosāñi āilā sindhu-tīre
bhagavān-ācārya khañja calilā dhīre dhīre

Synonyma

purī — Paramānanda Purī; bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī; āilā — přišli; sindhu-tīre — na mořský břeh; bhagavān-ācārya — Bhagavān Ācārya; khañja — chromý; calilā — šel; dhīre dhīre — velmi pomalu.

Překlad

Na pláž se vydali i Paramānanda Purī a Brahmānanda Bhāratī a chromý Bhagavān Ācārya šel velmi pomalu za nimi.

Verš

prathame calilā prabhu, — yena vāyu-gati
stambha-bhāva pathe haila, calite nāhi śakti

Synonyma

prathame — zpočátku; calilā — běžel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yena — jako; vāyu-gati — rychlost větru; stambha-bhāva — emoce ztuhnutí; pathe — na cestě; haila — byla; calite — hýbat se; nāhi — ne; śakti — síla.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu běžel rychlostí větru, ale najednou v extázi ztuhl a ztratil veškerou sílu pokračovat v cestě.

Verš

prati-roma-kūpe māṁsa — vraṇera ākāra
tāra upare romodgama — kadamba-prakāra

Synonyma

prati-roma-kūpe — v každém kožním póru; māṁsa — maso; vraṇera ākāra — jako pupínky; tāra upare — na nich; roma-udgama — zježené chlupy; kadamba-prakāra — jako kadambové květy.

Překlad

Z každého póru na těle se Mu udělaly pupínky a Jeho zježené chlupy připomínaly kadambové květy.

Verš

prati-rome prasveda paḍe rudhirera dhāra
kanṭḥe gharghara, nāhi varṇera uccāra

Synonyma

prati-rome — z každého chlupu; prasveda — potu; paḍe — kapky; rudhirera — krve; dhāra — tok; kaṇṭhe — v hrdle; gharghara — klokotavý zvuk; nāhi — ne; varṇera — písmen; uccāra — vyslovení.

Překlad

Z každého póru na těle Mu neustále vytékala krev s potem a nebyl schopný říci ani slovo; z hrdla Mu vycházel jen klokotavý zvuk.

Verš

dui netre bhari’ aśru vahaye apāra
samudre mililā yena gaṅgā-yamunā-dhāra

Synonyma

dui netre — v obou očích; bhari' — naplňující; aśru — slzy; vahaye — proudí; apāra — nekonečné; samudre — oceán; mililā — potkaly; yena — jako kdyby; gaṅgā — Gangy; yamunā — Jamuny; dhāra — proud.

Překlad

Pánovy oči se plnily a přetékaly nekonečným množstvím slz, jako když se Ganga a Jamuna vlévají do moře.

Verš

vaivarṇye śaṅkha-prāya śveta haila aṅga
tabe kampa uṭhe, — yena samudre taraṅga

Synonyma

vaivarṇye — zblednutím; śaṅkha-prāya — jako lastura; śveta — bílé; haila — stalo se; aṅga — tělo; tabe — tehdy; kampa — chvění; uṭhe — nastává; yena — jako kdyby; samudre — v oceánu; taraṅga — vlny.

Překlad

Celé Jeho tělo zbledlo, až měl barvu bílé lastury, a tehdy se začal třást jako vlny na oceánu.

Verš

kāṅpite kāṅpite prabhu bhūmete paḍilā
tabe ta’ govinda prabhura nikaṭe āilā

Synonyma

kāṅpite kāṅpite — když se tak třásl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhūmete — na zem; paḍilā — upadl; tabe — tehdy; ta' — zajisté; govinda — Govinda; prabhura — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nikaṭe — poblíž; āilā — přišel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se takto třásl a pak upadl na zem. V tu chvíli k Němu přiběhl Govinda.

Verš

karaṅgera jale kare sarvāṅga siñcana
bahirvāsa lañā kare aṅga saṁvījana

Synonyma

karaṅgera jale — vodou z nádoby karaṅga; kare — činí; sarva-aṅga — všech částí těla; siñcana — pokropení; bahirvāsa — svrchní oděv; lañā — beroucí; kare — činí; aṅga — těla; saṁvījana — ovívání.

Překlad

Govinda Pánovo celé tělo pokropil vodou z nádoby karaṅga. Potom vzal Pánův svrchní oděv a začal Ho s ním ovívat.

Verš

svarūpādi-gaṇa tāhāṅ āsiyā mililā
prabhura avasthā dekhi’ kāndite lāgilā

Synonyma

svarūpa-ādi-gaṇa — oddaní, v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; tāhāṅ — tam; āsiyā — když přišli; mililā — setkali se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avasthā — stav; dekhi' — když viděli; kāndite lāgilā — dali se do pláče.

Překlad

Na místo dorazil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī s ostatními oddanými, a když viděli, v jakém stavu je Śrī Caitanya Mahāprabhu, dali se do pláče.

Verš

prabhura aṅge dekhe aṣṭa-sāttvika vikāra
āścarya sāttvika dekhi’ hailā camatkāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; aṅge — na těle; dekhe — vidí; aṣṭa-sāttvika vikāra — osm druhů transcendentálních proměn; āścarya — úžasné; sāttvika — transcendentální; dekhi' — když viděli; hailā camatkāra — žasli.

Překlad

Na Pánově těle bylo možné sledovat všech osm druhů transcendentálních proměn. Všichni oddaní žasli při té podívané.

Význam

Osmi extatickými příznaky je ztuhnutí, pocení, ježení chlupů, zalykání hlasu, chvění, zblednutí, ronění slz a zničenost.

Verš

ucca saṅkīrtana kare prabhura śravaṇe
śītala jale kare prabhura aṅga sammārjane

Synonyma

ucca — hlasité; saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; kare — činí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śravaṇe — v doslechu; śītala — studenou; jale — vodou; kare — činí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; aṅga — těla; sammārjane — omývání.

Překlad

Oddaní hlasitě zpívali Hare Kṛṣṇa mantru v blízkosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a omývali Jeho tělo studenou vodou.

Verš

ei-mata bahu-bāra kīrtana karite
‘hari-bola’ bali’ prabhu uṭhe ācambite

Synonyma

ei-mata — takto; bahu-bāra — dlouho; kīrtana karite — zpívající; hari-bola bali' — křičící „Haribol“; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhe — vstává; ācambite — najednou.

Překlad

Poté, co takto dlouhou dobu zpívali, se Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou postavil a vykřikl „Haribol!“

Verš

sānande sakala vaiṣṇava bale ‘hari’ ‘hari’
uṭhila maṅgala-dhvani catur-dik bhari’

Synonyma

sa-ānande — s velkou radostí; sakala — všichni; vaiṣṇava — oddaní; bale — zpívali; hari hari — svaté jméno Pána; uṭhila — rozezněl se; maṅgala-dhvani — příznivý zvuk; catuḥ-dik — všechny světové strany; bhari' — naplňující.

Překlad

Jakmile se Śrī Caitanya Mahāprabhu zvedl, všichni vaiṣṇavové s velkou radostí hlasitě zpívali „Hari, Hari!“ Tento příznivý zvuk se nesl na všechny světové strany.

Verš

uṭhi’ mahāprabhu vismita, iti uti cāya
ye dekhite cāya, tāhā dekhite nā pāya

Synonyma

uṭhi' — vstal a; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vismita — udivený; iti uti — sem a tam; cāya — dívá se; ye — co; dekhite cāya — chtěl vidět; tāhā — to; dekhite pāya — nemohl vidět.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu udiveně vstal a rozhlížel se, jako kdyby něco hledal, ale nikde to neviděl.

Verš

‘vaiṣṇava’ dekhiyā prabhura ardha-bāhya ha-ila
svarūpa-gosāñire kichu kahite lāgila

Synonyma

vaiṣṇava dekhiyā — když uviděl oddané; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ardha-bāhya — napůl vnější vědomí; ha-ila — bylo; svarūpa-gosāñire — Svarūpovi Gosāñimu; kichu — něco; kahite lāgila — začal říkat.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil všechny vaiṣṇavy, částečně se vrátil k vnějšímu vědomí a promluvil ke Svarūpovi Dāmodarovi.

Verš

“govardhana haite more ke ihāṅ ānila?
pāñā kṛṣṇera līlā dekhite nā pāila

Synonyma

govardhana haite — z kopce Góvardhanu; more — Mě; ke — kdo; ihāṅ — sem; ānila — přivedl; pāñā — když jsem dostal; kṛṣṇera līlā — Kṛṣṇovy zábavy; dekhite pāila — neviděl jsem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kdo Mě sem z Góvardhanu přivedl? Viděl jsem zábavy Pána Kṛṣṇy, ale teď je nevidím.“

Verš

ihāṅ haite āji mui genu govardhane
dekhoṅ, — yadi kṛṣṇa karena godhana-cāraṇe

Synonyma

ihāṅ haite — odsud; āji — dnes; mui — Já; genu — šel jsem; govardhane — ke kopci Góvardhanu; dekhoṅ — hledal jsem; yadi — jestli; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena — dělá; godhana-cāraṇe — pasení krav.

Překlad

„Dnes jsem odsud odešel ke Góvardhanu zjistit, jestli tam Kṛṣṇa pase své krávy.“

Verš

govardhane caḍi’ kṛṣṇa bājāilā veṇu
govardhanera caudike care saba dhenu

Synonyma

govardhane — na kopec Góvardhan; caḍi' — vycházející; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bājāilā veṇu — hrál na flétnu; govardhanera — kopce Góvardhanu; cau-dike — na čtyřech stranách; care — pasou se; saba — všechny; dhenu — krávy.

Překlad

„Viděl jsem, jak Pán Kṛṣṇa vystoupil na kopec Góvardhan a hrál na flétnu, ze všech stran obklopený pasoucími se krávami.“

Verš

veṇu-nāda śuni’ āilā rādhā-ṭhākurāṇī
saba sakhī-gaṇa-saṅge kariyā sājani

Synonyma

veṇu-nāda — melodii flétny; śuni' — když slyšela; āilā — přišla; rādhā-ṭhākurāṇī — Śrīmatī Rādhārāṇī; saba — všech; sakhī-gaṇa-saṅge — v doprovodu gopī; kariyā sājani — hezky oblečené.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī uslyšela melodii Kṛṣṇovy flétny a přišla tam v doprovodu všech svých přítelkyň gopī, aby se s Ním setkala. Všechny byly velmi hezky oblečené.“

Verš

rādhā lañā kṛṣṇa praveśilā kandarāte
sakhī-gaṇa kahe more phula uṭhāite

Synonyma

rādhā lañā — se Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; praveśilā — vstoupil; kandarāte — do jeskyně; sakhī-gaṇagopī; kahe — řekly; more — Mně; phula — květiny; uṭhāite — natrhat.

Překlad

„Když Kṛṣṇa se Śrīmatī Rādhārāṇī vstoupili do jeskyně, ostatní gopī Mne požádaly, abych natrhal nějaké květiny.“

Verš

hena-kāle tumi-saba kolāhala kailā
tāhāṅ haite dhari’ more ihāṅ lañā āilā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; tumi-saba — vy všichni; kolāhala kailā — dělali jste rámus; tāhāṅ haite — odtamtud; dhari' — uchopili jste a; more — Mě; ihāṅ — sem; lañā āilā — přivedli jste.

Překlad

„A právě v tu chvíli jste vy všichni začali dělat rámus a přivedli jste Mě odtamtud sem.“

Verš

kene vā ānilā more vṛthā duḥkha dite
pāñā kṛṣṇera līlā, nā pāinu dekhite”

Synonyma

kene — proč; — potom; ānilā — přivedli jste; more — Mě; vṛthā — zbytečně; duḥkha dite — způsobit bolest; pāñā — když jsem dostal; kṛṣṇera līlā — Kṛṣṇovy zábavy; pāinu dekhite — nemohl jsem vidět.

Překlad

„Proč jste Mě sem přivedli a způsobili Mi tak zbytečnou bolest? Měl jsem možnost vidět Kṛṣṇovy zábavy, ale nakonec jsem je neviděl.“

Verš

eta bali’ mahāprabhu karena krandana
tāṅra daśā dekhi’ vaiṣṇava karena rodana

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena krandana — rozplakal se; tāṅra daśā — Jeho stav; dekhi' — když viděli; vaiṣṇava — vaiṣṇavové; karena rodana — rozplakali se.

Překlad

Po těchto slovech se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozplakal. Když oddaní viděli Pána v tomto stavu, rozplakali se také.

Verš

hena-kāle āilā purī, bhāratī, — dui-jana
duṅhe dekhi’ mahāprabhura ha-ila sambhrama

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āilā — přišel; purī — Paramānanda Purī; bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; dui-jana — dvě osoby; duṅhe dekhi' — když je oba spatřil; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ha-ila — byla; sambhrama — úcta.

Překlad

Tehdy tam dorazili Paramānanda Purī s Brahmānandou Bhāratīm. Když je Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, začal být poněkud uctivý.

Verš

nipaṭṭa-bāhya ha-ile prabhu duṅhāre vandilā
mahāprabhure dui-jana premāliṅgana kailā

Synonyma

nipaṭṭa-bāhya — úplné vnější vědomí; ha-ile — když bylo; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; duṅhāre — k oběma; vandilā — přednesl modlitby; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dui-jana — oba dva; prema-āliṅgana kailā — obejmuli s láskou a náklonností.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil k úplnému vnějšímu vědomí a okamžitě jim přednesl modlitby. Tito dva starší urození muži poté Pána s láskyplnou náklonností objali.

Verš

prabhu kahe, — ‘duṅhe kene āilā eta dūre’?
purī-gosāñi kahe, — ‘tomāra nṛtya dekhibāre’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; duṅhe — vy dva; kene — proč; āilā — přišli jste; eta dūre — z takové dálky; purī-gosāñi kahe — Purī Gosāñi řekl; tomāra nṛtya — Tvoje tančení; dekhibāre — zhlédnout.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Purīmu Gosvāmīmu a Brahmānandovi Bhāratīmu: „Proč jste sem vy dva přišli z takové dálky?“

Význam

Purī Gosvāmī odpověděl: „Abychom viděli Tvůj tanec.“

Verš

lajjita ha-ilā prabhu purīra vacane
samudra-ghāṭa āilā saba vaiṣṇava-sane

Synonyma

lajjita — stydící se; ha-ilā — stal se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; purīra vacane — po slovech Paramānandy Purīho; samudra — u moře; ghāṭa — na místo, kde se koupe; āilā — přišel; saba vaiṣṇava-sane — se všemi vaiṣṇavy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se trochu zastyděl, když to slyšel. Poté se šel se všemi oddanými vykoupat do moře.

Verš

snāna kari’ mahāprabhu gharete āilā
sabā lañā mahā-prasāda bhojana karilā

Synonyma

snāna kari' — po koupeli; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gharete āilā — vrátil se domů; sabā lañā — beroucí všechny s sebou; mahā-prasāda — zbytky jídla od Jagannātha; bhojana karilā — jedl.

Překlad

Po koupeli v moři se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil s oddanými do svého sídla, kde všichni poobědvali zbytky jídla obětovaného Pánu Jagannāthovi.

Verš

ei ta’ kahiluṅ prabhura divyonmāda-bhāva
brahmāo kahite nāre yāhāra prabhāva

Synonyma

ei ta' — takto; kahiluṅ — popsal jsem; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; divya-unmāda-bhāva — transcendentální extatické emoce; brahmāo — ani Pán Brahmā; kahite nāre — nedokáže popsat; yāhāra — jejichž; prabhāva — vliv.

Překlad

Takto jsem popsal transcendentální extatické emoce Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ani Pán Brahmā nedokáže popsat jejich vliv.

Verš

‘caṭaka’-giri-gamana-līlā raghunātha-dāsa
‘gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣe’ kariyāchena prakāśa

Synonyma

caṭaka-giri — k písečné duně zvané Čatak-parvat; gamana — jak šel; līlā — zábavu; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe — v knize zvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa; kariyāchena prakāśa — popsal.

Překlad

Tuto zábavu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kdy běžel k písečné duně zvané Čatak-parvat, názorně popsal Raghunātha dāsa Gosvāmī ve své knize Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.

Verš

samīpe nīlādreś caṭaka-giri-rājasya kalanād
aye goṣṭhe govardhana-giri-patiṁ lokitum itaḥ
vrajann asmīty uktvā pramada iva dhāvann avadhṛto
gaṇaiḥ svair gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

samīpe — nedaleko; nīlādreḥ — Džagannáth Purí; caṭaka — nazývaného Čatak; giri-rājasya — krále dun; kalanāt — po spatření; aye — ó; goṣṭhe — pastvinu; govardhana-giri-patim — Góvardhan, krále kopců; lokitum — vidět; itaḥ — odsud; vrajan — jdoucí; asmi — jsem; iti — tak; uktvā — když řekl; pramadaḥ — šílený; iva — jako když; dhāvan — utíkající; avadhṛtaḥ — následovaný; gaṇaiḥ — oddanými; svaiḥ — svými; gaurāṅgaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye — v srdci; udayan — probouzí se; mām — mě; madayati — přivádí k šílenství.

Překlad

„Nedaleko Džagannáth Purí je velká písečná duna zvaná Čatak-parvat. Když ji Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil, řekl: ,Ó, musím jít do Vradži zhlédnout kopec Góvardhan!̀ Potom se k ní rozběhl jako šílený a všichni vaiṣṇavové běželi za Ním. Tento výjev se probouzí v mém srdci a přivádí mě k šílenství.“

Význam

Tento verš je osmou slokou Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣi.

Verš

ebe prabhu yata kailā alaukika-līlā
ke varṇite pāre sei mahāprabhura khelā?

Synonyma

ebe — nyní; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yata — tyto všechny; kailā — prováděl; alaukika-līlā — neobyčejné zábavy; ke — kdo; varṇite pāre — dokáže popsat; sei — ty; mahāprabhura khelā — hra Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Kdo by dokázal všechny tyto neobyčejné zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua správně popsat? To vše je jen Jeho hra.

Verš

saṅkṣepe kahiyā kari dik daraśana
yei ihā śune, pāya kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

saṅkṣepe — stručně; kahiyā — popisující; kari dik daraśana — naznačuji; yei — každý, kdo; ihā — toto; śune — slyší; pāya — získá; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Překlad

V krátkosti jsem je vylíčil, abych naznačil povahu Jeho transcendentálních zábav. Nicméně každý, kdo to poslouchá, nepochybně získá útočiště u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující transcendentální extatické emoce Śrī Caitanyi Mahāprabhua a to, jak si spletl Čatak-parvat s kopcem Góvardhanem.