Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.3

Verš

jaya jaya avadhūta-candra nityānanda
jagat bāṅdhila yeṅha diyā prema-phāṅda

Synonyma

jaya jaya — sláva; avadhūta-candra — měsíci mezi žebravými mnichy; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jagat — svět; bāṅdhila — spoutal; yeṅha — jenž; diyā — se; prema-phāṅda — smyčkou extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Sláva největšímu ze žebravých mnichů, Nityānandovi Prabhuovi, který celý svět spoutal smyčkou extatické lásky k Bohu!