Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.219

Verš

nadīyā-vāsī, brāhmaṇera upajīvya-prāya
artha, bhūmi, grāma diyā karena sahāya

Synonyma

nadīyā-vāsī — obyvatelé Nadie; brāhmaṇera — všech brāhmaṇů; upajīvya-prāya — téměř výhradní zdroj příjmů; artha — peníze; bhūmi — půdu; grāma — vesnice; diyā — dávající jako milodary; karena sahāya — pomáhají.

Překlad

Prakticky všichni brāhmaṇové pobývající v Nadii záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana, kteří jim dávali peníze, půdu a vesnice.

Význam

I když byl Navadvíp v dobách Śrī Caitanyi Mahāprabhua bohatým a hojně osídleným místem, prakticky všichni tamní brāhmaṇové záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana. Tito bratři si brāhmaṇů vysoce vážili, a proto jim štědře rozdávali peníze.