Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.193

Verš

mahā-pātra tāṅra sane kaila kolākuli
aneka sāmagrī diyā karila mitāli

Synonyma

mahā-pātra — uríský zástupce; tāṅra sane — s ním; kaila — učinil; kolākuli — objetí; aneka — různé; sāmagrī — věci; diyā — dávající jako dárky; karila mitāli — utvrdil přátelství.

Překlad

Než vládce odešel, mahā-pātra ho obejmul a dal mu různé dárky. Tak se s ním spřátelil.