Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.19

Verš

yuga-dharma pravartāimu nāma-saṅkīrtana
cāri bhāva-bhakti diyā nācāmu bhuvana

Synonyma

yuga-dharma — náboženství pro tento věk; pravartāimu — zavedu; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; cāri — čtyř; bhāva — nálad; bhakti — oddanost; diyā — dávající; nācāmu — roztančím; bhuvana — svět.

Překlad

„Osobně zavedu náboženství pro tento věk – nāma-saṅkīrtan neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná čtyři nálady láskyplné oddané služby.“