Skip to main content

Synonyma

bhārata-ajire
na dvoře Bhārata-varṣi — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21
bhārata-artha-vinirṇayaḥ
ujištění MahābhāratyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.143-144
bhārata
ó potomku Bharaty — Bg. 1.24, Bg. 2.28, Bg. 2.30, Bg. 3.25, Bg. 4.7, Bg. 7.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.110
ó Dhṛtarāṣṭro, potomku Bharaty — Bg. 2.10
ó potomku dynastie Bharaty. — Bg. 2.14
ó potomku Bharaty. — Bg. 2.18, Bg. 4.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.58
ó nejlepší z Bhāratovců. — Bg. 11.6
ó synu Bharaty — Bg. 13.3, Bg. 14.9, Bg. 14.10, Bg. 17.3, Bg. 18.62, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.56
ó synu Bharaty. — Bg. 13.34, Bg. 14.3, Bg. 14.8, Bg. 15.19, Bg. 15.20, Bg. 16.1-3
MahābhārataŚrīmad-bhāgavatam 1.4.28-29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.97
ó synu Bharatovy rodiny — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.33
můj milý Viduro. — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.7
ó králi Parīkṣite — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.41
ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Bharatovy dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.23
ó Mahārāji Parīkṣite — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.23-24, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.62-63, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.12
ó Mahārāji Parīkṣite. — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.51
ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Bhāratovců — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.28
ó králi Parīkṣite. — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.16
ó vznešený synu Bharaty — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.26
ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Bharaty. — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.42
ó nejlepší z Bharatovské dynastie. — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.11
ó nejlepší z Bhāratovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.11-12
ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Mahārāje Bharaty — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.12
ó potomku Bharaty (Parīkṣite Mahārāji) — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.19-20
ó potomku Bharaty (Parīkṣite) — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.3-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.34
ó potomku Bharaty (Parīkṣite Mahārāji). — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.21
Indie — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.41
bhārata-bhū-jayaḥ
zrození v zemi zvané Bhārata-varṣa — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.23
bhārata-uttama
ó nejlepší z potomků Bharaty — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.31
bhārata-varṣe
v posvátné zemi zvané Bhārata (Indie) — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.6
bhārata-śāstra
MahābhārataŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.84
bhārata-bhūmite
v Indii — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.98