Skip to main content

Bg. 1.24

Verš

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl; evam — tak; uktaḥ — osloven; hṛṣīkeśaḥ — Pán Kṛṣṇa; guḍākeśena — Arjunou; bhārata — ó potomku Bharaty; senayoḥ — vojska; ubhayoḥ — obě; madhye — mezi; sthāpayitvā — umístil; ratha-uttamam — nejlepší z vozů.

Překlad

Sañjaya řekl: Ó potomku Bharaty, Pán Kṛṣṇa, jehož Arjuna takto oslovil, zajel s jejich skvělým vozem mezi vojska obou soupeřů.

Význam

V tomto verši je Arjuna nazván Guḍākeśa. Guḍākā znamená spánek a ten, kdo dovede přemoci spánek, je guḍākeśa. Spánek také znamená nevědomost. Arjuna přemohl jak spánek, tak nevědomost díky svému přátelství s Kṛṣṇou. Jakožto Kṛṣṇův velký oddaný nemohl na Kṛṣṇu ani na okamžik zapomenout. Taková je povaha oddaného — nikdy nemůže přestat myslet na Kṛṣṇovo jméno, podobu, vlastnosti a zábavy; ani po dobu bdění, ani když spí. Dovede přemoci spánek i nevědomost jednoduše tím, že neustále myslí na Kṛṣṇu. Tento stav se nazývá vědomí Kṛṣṇy neboli samādhi. Kṛṣṇa jakožto Hṛṣīkeśa, Pán smyslů a mysli každé živé bytosti, chápal, proč chce Arjuna postavit vůz mezi obě vojska. Udělal to tedy a pak pronesl následující slova.