Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.24

Текст

сан̃джая ува̄ча
евам укто хр̣ш̣ӣкешо
гуд̣а̄кешена бха̄рата
сенайор убхайор мадхйе
стха̄пайитва̄ ратхоттамам

Дума по дума

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; евам – така; уктах̣ – се обърна; хр̣ш̣ӣкешах̣ – Бог Кр̣ш̣н̣а; гуд̣а̄кешена – от Арджуна; бха̄рата – о, потомъко на Бхарата; сенайох̣ – на армиите; убхайох̣ – и двете; мадхйе – по средата; стха̄пайитва̄ – установи; ратха-уттамам – най-великолепната колесница.

Превод

Сан̃джая каза: О, потомъко на Бхарата, в отговор на молбата на Арджуна, Бог Кр̣ш̣н̣а изтегли великолепната колесница между двете армии.

Коментар

В този стих Арджуна е наречен Гуд̣а̄кеша. Гуд̣а̄ка̄ означава сън, а този, който побеждава съня, е наричан гуд̣а̄кеша. Под „сън“ се има предвид и невежество. Благодарение на приятелството си с Кр̣ш̣н̣а, Арджуна е успял да победи както съня, така и невежеството. Като велик предан на Кр̣ш̣н̣а, той не го забравял дори за миг. Такава е природата на предания. И когато е буден, и когато спи, преданият винаги мисли за името, формата, качествата и забавленията на Бога. Благодарение на постоянното помнене на Кр̣ш̣н̣а той може да победи съня и невежеството. Това състояние се нарича Кр̣ш̣н̣а съзнание, или сама̄дхи. Понеже е Хр̣ш̣ӣкеша, господар на ума и сетивата на всяко живо същество, Кр̣ш̣н̣а знае защо Арджуна го помолил да изтегли колесницата между двете армии. Той изпълнил желанието му и изговорил следните думи.