Skip to main content

Bg. 1.25

Verš

bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti

Synonyma

bhīṣma — praotec Bhīṣma; droṇa — učitel Droṇa; pramukhataḥ — před; sarveṣām — všemi; ca — také; mahī-kṣitām — vládci světa; uvāca — pravil; pārtha — ó synu Pṛthy; paśya — jen pohleď; etān — na všechny tyto; samavetān — shromážděné; kurūn — členy Kuruovské dynastie; iti — tak.

Překlad

V přítomnosti Bhīṣmy, Dṛony a všech ostatních vládců světa Pán pravil: “Jen pohleď, Pārtho, na všechny shromážděné Kuruovce.”

Význam

Pán Kṛṣṇa jakožto Nadduše všech živých bytostí chápal, co se odehrávalo v Arjunově mysli. Slovo Hṛṣīkeśa v této souvislosti naznačuje, že věděl všechno. To, že Arjunu oslovil Pārtho (synu Kuntī, Pṛthy), je také důležité. Chtěl mu jakožto přítel oznámit, že přijal úlohu jeho vozataje z toho důvodu, že Arjuna byl synem Pṛthy, sestry Jeho otce Vasudevy. A co tím Kṛṣṇa mínil, když Arjunovi řekl “pohleď na Kuruovce”? Chtěl Arjuna v tu chvíli se vším přestat a nebojovat? Něco takového by Kṛṣṇa od syna své tety Pṛthy naprosto neočekával. Přátelským žertem tak předpověděl Arjunovo rozpoložení mysli.