Skip to main content

Bg. 1.26

Verš

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api

Synonyma

tatra — tam; apaśyat — mohl vidět; sthitān — stojící; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — otce; atha — také; pitāmahān — dědy; ācāryān — učitele; mātulān — strýce z matčiny strany; bhrātṝn — bratry; putrān — syny; pautrān — vnuky; sakhīn — přátele; tathā — rovněž; śvaśurān — tchány; suhṛdaḥ — příznivce; ca — také; eva — jistě; senayoḥ — vojsk; ubhayoḥ — obou stran; api — včetně.

Překlad

V řadách obou vojsk Arjuna spatřil své otce, dědy, učitele, strýce z matčiny strany, bratry, syny, vnuky, přátele a také tchány a příznivce.

Význam

Arjuna spatřil na bojišti nejrůznější příbuzné: Bhūriśravu a další vrstevníky jeho otce; dědy Bhīṣmu a Somadattu; učitele, jako byli Droṇācārya a Kṛpācārya; strýce z matčiny strany, jako například Śalyu a Śakuniho; Duryodhanu a další bratry; syny, jako byl Lakṣmana; přátele, mezi nimiž byl Aśvatthāmā; příznivce, jako například Kṛtavarmu, a tak dále. Viděl také armády s mnoha svými přáteli.