Skip to main content

Bg. 1.26

Tekst

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api

Synoniemen

tatra — daar; apaśyat — hij kon zien; sthitān — staand; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — vaders; atha — ook; pitāmahān — grootvaders; ācāryān — leraren; mātulān — ooms van moederskant; bhrātṝn — broers; putrān — zonen; pautrān — kleinzonen; sakhīn — vrienden; tathā — en ook; śva-śurān — schoonvaders; suhṛdaḥ — zij die het beste toewensen; ca — ook; eva — zeker; senayoḥ — in de legers; ubhayoḥ — van beide partijen; api — inclusief.

Vertaling

Daarop zag Arjuna in de gelederen van beide partijen zijn vaders, grootvaders, leraren, ooms van moederszijde, broers, zonen, kleinzonen, vrienden, schoonvaders en kennissen.

Betekenisverklaring

Arjuna zag allerlei familieleden op het slagveld. Hij zag personen als Bhūriśravā, die leeftijdgenoten van zijn vader waren; daarnaast Grootvaders als Bhīṣma en Somadatta, leraren als Droṇācārya en Kṛpācārya, ooms van moederszijde als Śalya en Śakuni, broers als Duryodhana, zonen als Lakṣmaṇa, vrienden als Aśvatthāmā, kennissen als Kṛtavarmā enz. Hij kon ook de legers zien waaronder zich vele van zijn vrienden bevonden.