Skip to main content

Bg. 1.27

Verš

tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt

Synonyma

tān — tyto; samīkṣya — když uviděl; saḥ — on; kaunteyaḥ — syn Kuntī; sarvān — všeho druhu; bandhūn — příbuzné; avasthitān — nacházející se; kṛpayā — soucitem; parayā — intenzívním; āviṣṭaḥ — přemožen; viṣīdan — naříkající; idam — takto; abravīt — promluvil.

Překlad

Když Arjuna, syn Kuntī, uviděl všechny tyto přátele a příbuzné, přemohl ho soucit a promluvil následovně.