Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.26

Verš

sa tasya hastotkalitas tadāsuro
vikrīḍato yadvad ahir garutmataḥ
asādhv amanyanta hṛtaukaso ’marā
ghana-cchadā bhārata sarva-dhiṣṇya-pāḥ

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); tasya — Jeho (Pána Nṛsiṁhadeva); hasta — z rukou; utkalitaḥ — vyklouzl; tadā — tehdy; asuraḥ — král démonů, Hiraṇyakaśipu; vikrīḍataḥ — hrající si; yadvat — přesně jako; ahiḥ — had; garutmataḥ — Garuḍy; asādhu — nepříliš dobré; amanyanta — považovali; hṛta-okasaḥ — jimž Hiraṇyakaśipu zabral jejich sídla; amarāḥ — polobozi; ghana-cchadāḥ — zůstávající za mraky; bhārata — ó vznešený synu Bharaty; sarva-dhiṣṇya-pāḥ — vládci nebeských planet.

Překlad

Ó Yudhiṣṭhire, vznešený synu Bharaty! Když dal Pán Nṛsiṁhadeva Hiraṇyakaśipuovi příležitost vyklouznout Mu z rukou, stejně jako si Garuḍa někdy hraje s hadem a pustí ho ze zobáku, polobozi, kteří přišli o svá sídla a ve strachu z démona se skrývali za mraky, to nepovažovali za příliš dobré znamení. Byli tím vyvedeni z klidu.

Význam

Když Pán Nṛsiṁhadeva zabíjel Hiraṇyakaśipua, dal démonovi příležitost vyklouznout z Jeho sevření. To polobohy příliš nepotěšilo, jelikož se Hiraṇyakaśipua velice báli. Věděli, že kdyby se nějak dostal z Nṛsiṁhadevových rukou a viděl by, že s velkým potěšením očekávají jeho smrt, krutě by se jim pomstil. Proto se tolik strachovali.