Skip to main content

Synonyma

hasta-abjam
lotosovou ruku — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.13
agra-hastā
v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.8
hasta-agrāhye
když na vyhlédnutý předmět nemůže dosáhnout — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.30
hasta-pada-aṅguli
prsty na rukou a na nohou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.210
śrī-hasta caraṇa
dlaň a chodidlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.16
sva-hasta-cālane
pohybující rukou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.135
śire hasta dhari'
pokládající ruku na hlavy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.14
hasta dharilā
uchopil ruku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.204
hasta diyā
pokládající ruku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.137
držící ruku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.273
dali si ruce a — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.126
hasta-graha
beroucí je za ruce — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.4-6
hasta-grāhaḥ
ten, který uchopil moji ruku — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.20-21
manžel — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.22
hasta-gṛhīta-padmayā
s lotosovým květem v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.23
hasta
jako paže — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.6
Své ruky — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.22
ruce — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.65-66
z rukou — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.26
Hasta — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.49
jakoby rukama — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.11-12
ruku — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.91
v rukách — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.7
lokty — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.42
rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.100-101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.77
ruky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.284, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.222
rukama — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.135
hasta-yuktānām
zvířat s předními končetinami, jako například tygrů — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.9
hasta-trayam
tři lokty — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.19
hasta-muktaḥ
vysvobozen ze spárů Pána — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.27
hasta-sthām
dokud ještě byla v Baliho ruce — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.43
mat-hasta
z Mé ruky — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.21
hasta-pādau
ruce a nohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.15
kṛṣṇa-hasta
rukou Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.34
hasta-paṅkajam
svou lotosovou ruku — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.31
hasta-padera
rukou a nohou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.113
rukou i nohou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.12
sva-hasta
vlastní rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.301
hasta-pāda
ruka a noha — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.65-66
ruce a nohy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.21