Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.25

Verš

tato ’bhipadyābhyahanan mahāsuro
ruṣā nṛsiṁhaṁ gadayoruvegayā
taṁ vikramantaṁ sagadaṁ gadādharo
mahoragaṁ tārkṣya-suto yathāgrahīt

Synonyma

tataḥ — pak; abhipadya — útočící; abhyahanat — udeřil; mahā-asuraḥ — velký démon (Hiraṇyakaśipu); ruṣā — hněvivě; nṛsiṁham — Pána Nṛsiṁhadeva; gadayā — svým kyjem; uru-vegayā — mocně mávající; tam — jeho (Hiraṇyakaśipua); vikramantam — předvádějícího svou udatnost; sa-gadam — s jeho kyjem; gadā-dharaḥ — Pán Nṛsiṁhadeva, jenž také třímá v ruce kyj; mahā-uragam — velkého hada; tārkṣya-sutaḥ — Garuḍa, syn Tārkṣyi; yathā — stejně jako; agrahīt — chytil.

Překlad

Velký démon Hiraṇyakaśipu, který byl nesmírně rozhněvaný, pak rychle napadl Pána Nṛsiṁhadeva a začal Ho bít kyjem. Pán však démona i s jeho kyjem chytil, jako když Garuḍa chytí velkého hada.