Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.19.31

Verš

evaṁ tava bhāratottama jambūdvīpa-varṣa-vibhāgo yathopadeśam upavarṇita iti.

Synonyma

evam — tak; tava — tobě; bhārata-uttama — ó nejlepší z potomků Bharaty; jambūdvīpa-varṣa-vibhāgaḥ — části ostrova Jambūdvīpu; yathā-upadeśam — tak, jak jsem byl sám poučen od autorit; upavarṇitaḥ — vysvětlil; iti — takto.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, ó nejlepší z potomků Bharaty Mahārāje, takto jsem ti popsal — jak jsem byl sám poučen — ostrov Bhārata-varṣu a jeho přilehlé ostrovy. Tyto ostrovy tvoří Jambūdvīp.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k devatenácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Popis ostrova Jambūdvīpu”.