Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.19.29-30

Verš

śrī-śuka uvāca
jambūdvīpasya ca rājann upadvīpān aṣṭau haika upadiśanti sagarātmajair aśvānveṣaṇa imāṁ mahīṁ parito nikhanadbhir upakalpitān; tad yathā svarṇaprasthaś candraśukla āvartano ramaṇako mandarahariṇaḥ pāñcajanyaḥ siṁhalo laṅketi.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval; jambūdvīpasya — ostrova zvaného Jambūdvīp; ca — také; rājan — ó králi; upadvīpān aṣṭau — osm vedlejších ostrovů; ha — jistě; eke — někteří; upadiśanti — učenci popisují; sagara-ātma-jaiḥ — syny Mahārāje Sagara; aśva-anveṣaṇe — když se snažili najít svého ztraceného koně; imām — toto; mahīm — území; paritaḥ — všude; nikhanadbhiḥ — kopáním; upakalpitān — vytvořené; tat — to; yathā — následující; svarṇa-prasthaḥ — Svarṇaprastha; candra-śuklaḥ — Candraśukla; āvartanaḥ — Āvartana; ramaṇakaḥ — Ramaṇaka; mandara-hariṇaḥ — Mandarahariṇa; pāñcajanyaḥ — Pāñcajanya; siṁhalaḥ — Siṁhala; laṅkā — Laṅkā; iti — takto.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, podle názoru některých učenců obklopuje Jambūdvīp osm menších ostrovů. Když synové Mahārāje Sagara hledali po celém světě svého ztraceného koně, rozkopávali zemi, a to vedlo ke vzniku těchto osmi přilehlých ostrovů. Jmenují se Svarṇaprastha, Candraśukla, Āvartana, Ramaṇaka, Mandarahariṇa, Pāñcajanya, Siṁhala a Laṅkā.

Význam

V Kūrma Purāṇě je následující výrok o touhách polobohů:

anadhikāriṇo devāḥ
svarga-sthā bhāratodbhavam
vāñchanty ātma-vimokṣārtha-
mudrekārthe ’dhikāriṇaḥ

Přestože mají polobozi vznešené postavení na nebeských planetách, přejí si sestoupit do Bhārata-varṣi na planetě Zemi. To naznačuje, že k pobytu v Bhārata-varṣe nejsou způsobilí ani polobozi. Když tedy ti, kdo se již v Bhārata-varṣe narodili, žijí jako kočky a psi, aniž by dokonale využili svého zrození v této zemi, lze je nepochybně považovat za nešťastníky.
Although the demigods are situated in exalted positions in the heavenly planets, they nevertheless desire to descend to the land of Bhārata-varṣa on the planet earth. This indicates that even the demigods are unfit to reside in Bhārata-varṣa. Therefore if persons already born in Bhārata-varṣa live like cats and dogs, not taking full advantage of their birth in this land, they are certainly unfortunate.