Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.20.1

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
pūror vaṁśaṁ pravakṣyāmi
yatra jāto ’si bhārata
yatra rājarṣayo vaṁśyā
brahma-vaṁśyāś ca jajñire

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; pūroḥ vaṁśam — dynastie Mahārāje Pūrua; pravakṣyāmi — nyní budu vyprávět; yatra — v níž; jātaḥ asi — narodil ses; bhārata — ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Mahārāje Bharaty; yatra — v níž; rāja-ṛṣayaḥ — všichni králové byli svatí; vaṁśyāḥ — jeden po druhém; brahma-vaṁśyāḥ — mnoho bráhmanských dynastií; ca — také; jajñire — vzešlo.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Mahārāje Bharaty, nyní promluvím o dynastii Pūrua, ve které ses narodil ty a mnoho svatých králů a ze které vzešlo také mnoho bráhmanských dynastií.

Význam

V dějinách známe mnoho příkladů, kdy se mnohdy kṣatriyům narodili brāhmaṇové a brāhmaṇům kṣatriyové. Samotný Pán v Bhagavad- gītě (4.13) říká: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ-“Podle tří kvalit hmotné přírody a práce, která je s nimi spojena, jsem vytvořil čtyři společenské třídy.” To znamená, že když člověk projevuje příznaky určité třídy, má být počítán k ní, bez ohledu na postavení rodiny, ze které pochází. Yal-lakṣaṇaṁ proktam. Místo v určité varṇě je dáno osobními charakteristikami. Toto stanovisko zastávají všechny śāstry. Původ je druhotným hlediskem; prvořadé jsou vlastnosti a jednání dané osoby.