Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.18

Verš

taṁ ca brahmarṣayo ’bhyetya
hayamedhena bhārata
yathāvad dīkṣayāṁ cakruḥ
puruṣārādhanena ha

Synonyma

tam — k němu (Pánu Indrovi); ca — a; brahma-ṛṣayaḥ — velcí světci a brāhmaṇové; abhyetya — přistoupili; hayamedhena — s obětí aśvamedha; bhārata — ó králi Parīkṣite; yathāvat — podle pravidel; dīkṣayām cakruḥ — zasvětili; puruṣa-ārādhanena — která sestává z uctívání Nejvyšší Osoby, Hariho; ha — vskutku.

Překlad

Ó králi, když Pán Indra dospěl na nebeské planety, přistoupili k němu svatí brāhmaṇové a náležitě ho zasvětili do vykonání oběti koně (aśvamedha-yajñi) určené k potěšení Nejvyššího Pána.