Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.19-20

Verš

athejyamāne puruṣe
sarva-devamayātmani
aśvamedhe mahendreṇa
vitate brahma-vādibhiḥ
sa vai tvāṣṭra-vadho bhūyān
api pāpa-cayo nṛpa
nītas tenaiva śūnyāya
nīhāra iva bhānunā

Synonyma

atha — proto; ijyamāne — když uctíval; puruṣe — Nejvyššího Pána, Osobnost Božství; sarva — všech; deva-maya-ātmani — Nadduši a opatrovatele polobohů; aśvamedhe — prostřednictvím aśvamedha-yajñi; mahā-indreṇa — králem Indrou; vitate — řízené; brahma-vādibhiḥ — světci a brāhmaṇy obeznámenými s védským poznáním; saḥ — to; vai — vskutku; tvāṣṭra-vadhaḥ — zabití Vṛtrāsury, syna Tvaṣṭy; bhūyāt — může být; api — ačkoliv; pāpa-cayaḥ — množství hříchu; nṛpa — ó králi; nītaḥ — byla převedena; tena — tím (obětí koně); eva — jistě; śūnyāya — v nic; nīhāraḥ — mlha; iva — jako; bhānunā — zářícím sluncem.

Překlad

Oběť koně vykonaná svatými brāhmaṇy zbavila Indru reakcí za všechny jeho hříchy, protože v ní uctil Nejvyšší Osobnost Božství. Ó králi, i když byl jeho hřích velice těžký, byl touto obětí okamžitě zrušen, tak jako mlhu rozptýlí vycházející slunce.