Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.21

Verš

sa vājimedhena yathoditena
vitāyamānena marīci-miśraiḥ
iṣṭvādhiyajñaṁ puruṣaṁ purāṇam
indro mahān āsa vidhūta-pāpaḥ

Synonyma

saḥ — on (Indra); vājimedhena — obětí aśvamedha; yathā — tak, jak; uditena — popsáno; vitāyamānena — která byla vykonána; marīci-miśraiḥ — kněžími v čele s Marīcim; iṣṭvā — uctívající; adhiyajñam — Svrchovanou Nadduši; puruṣam purāṇam — původní Osobnost Božství; indraḥ — král Indra; mahān — hodný uctívání; āsa — stal se; vidhūta-pāpaḥ — když byl očištěn od všech hříšných reakcí.

Překlad

Marīci a další velcí mudrci obdařili krále Indru svou přízní. Vykonávali oběť přesně podle daných pravidel a uctili Nejvyšší Osobnost Božství, Nadduši, původní osobu. Tak získal Indra znovu své vznešené postavení a všichni mu opět vzdávali úctu.