Skip to main content

Bg. 11.6

Verš

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyma

paśya — pohleď; ādityān — na dvanáct synů Aditi; vasūn — osm Vasuů; rudrān — jedenáct podob Rudry; aśvinau — dva Aśvinī; marutaḥ — čtyřicet devět Marutů (polobohů vládnoucích větru); tathā — také; bahūni — mnohé; adṛṣṭa — které jsi nespatřil; pūrvāṇi — dříve; paśya — pohleď; āścaryāṇi — na všechny divy; bhārata — ó nejlepší z Bhāratovců.

Překlad

Ó nejlepší z Bhāratovců, pohlédni na různé projevy Ādityů, Vasuů, Rudrů, Aśvinī-kumārů a všech ostatních polobohů. Pohleď na mnohé divy, které dosud nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel.

Význam

Přestože byl Arjuna Kṛṣṇův důvěrný přítel a nejpokročilejší ze všech učenců, nemohl o Kṛṣṇovi vědět vše. Zde se uvádí, že lidé o všech těchto podobách a projevech nikdy předtím neslyšeli a neznali je. Nyní Kṛṣṇa tyto úžasné podoby vyjevuje.