Skip to main content

Bg. 11.5

Verš

śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi
śataśo ’tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni
nānā-varṇākṛtīni ca

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; paśya — jen pohleď; me — Mé; pārtha — ó synu Pṛthy; rūpāṇi — podoby; śataśaḥ — stovky; atha — také; sahasraśaḥ — tisíce; nānā-vidhāni — rozmanité; divyāni — božské; nānā — různé; varṇa — barvy; ākṛtīni — podoby; ca — také.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Arjuno, synu Pṛthy, pohleď na Mé bohatství projevené ve statisících rozmanitých a mnohobarevných božských podob.

Význam

Arjuna chtěl vidět Kṛṣṇu v Jeho vesmírné podobě, která je sice transcendentální, ale je projevená jen v hmotném světě a omezená dočasným trváním hmotné přírody. Stejně jako hmotná příroda je i tato Kṛṣṇova vesmírná podoba střídavě projevená a neprojevená. Je dočasná, na rozdíl od jiných podob Kṛṣṇy, které věčně existují v duchovním nebi. Oddaný ji nemusí vidět; Kṛṣṇa ji však nyní vyjevuje proto, že si Ho Arjuna přál takto spatřit. Obyčejný člověk tuto vesmírnou podobu vidět nemůže. K tomu musí Kṛṣṇa obdařit živou bytost potřebnou zrakovou schopností.