Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.2

Verš

tathābhiyācito devair
ṛṣir ātharvaṇo mahān
modamāna uvācedaṁ
prahasann iva bhārata

Synonyma

tathā — takto; abhiyācitaḥ — žádán; devaiḥ — polobohy; ṛṣiḥ — velký světec; ātharvaṇaḥ — Dadhīci, syn Atharvy; mahān — velká osobnost; modamānaḥ — veselý; uvāca — řekl; idam — toto; prahasan — usmívající se; iva — poněkud; bhārata — ó Mahārāji Parīkṣite.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, polobozi v souladu s Pánovými pokyny vyhledali Dadhīciho, syna Atharvy. Byl nesmírně velkodušný, a když ho požádali, aby jim dal své tělo, ihned částečně souhlasil. Chtěl od nich však vyslechnout náboženské pokyny, a proto se usmál a žertem pravil: