Skip to main content

Synonyma

ādayaḥ-a jin
ādayaḥ-a jiní — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.2
ādayaḥ-a jemu podobn
ādayaḥ-a jemu podobní — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.8
agniṣvāttā-ādayaḥ
v čele s Agniṣvāttou — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.5
ahiṁsā-ādayaḥ
nenásilí a další — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.273
aila- ādayaḥ
v čele s Ailou (Purūravou) — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.1
airāvaṇa-ādayaḥ
v čele s Airāvaṇou — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.5
aja-ādayaḥ
Brahmā a další — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.27
polobozi v čele s Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.15
(stali se) Brahmou a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.5
ajā-ādayaḥ
v čele s celkovou hmotnou přírodou — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.3
akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ
Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) a další — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.3-6
alarka-ādayaḥ
Alarka a další synové — Śrīmad-bhāgavatam 9.17.6
andhaka-ādayaḥ
a další, jako synové Andhaky — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.25
dāra-apatya-ādayaḥ
počínaje manželkou a dětmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.3
rāma-ādayaḥ arbhakāḥ
všichni ostatní chlapci v čele s Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.49
aruṇa-ādayaḥ
zvláštní vrstva rājarṣiůŚrīmad-bhāgavatam 1.19.11
povede Aruṇa. — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.25
asmat-ādayaḥ
osoby jako jsme my — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.38
včetně nás (Nārada a další rovněž oslavovali Hiraṇyakaśipua) — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.14
asura-ādayaḥ
jakož i démoni — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22
démoni a další — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.21
aṅga-vainya-jāyanta-nāhuṣa-gaya-ādayaḥ
Aṅga (otec Veny), Vainya (Pṛthu, syn Veny), Jāyanta (Bharata), Nāhuṣa (Yayāti), Gaya a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.41
aṇimā-ādayaḥ
osm druhů jógové dokonalosti (aṇimā, laghimā atd.) — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.17-19
baka-ādayaḥ
Baka a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.26
harṣa-śoka-bhaya-ādayaḥ
synové Harṣa, Śoka, Bhaya a další. — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.10-11
pitṛ-bhrātṛ-suta-ādayaḥ
vaši otcové, bratři, synové a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.31
sāmba-pradyumna-cāru-bhānu-gada-ādayaḥ
Sāmba, Pradyumna, Cāru, Bhānu, Gada a další. — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.1
droṇa-bhīṣma-kṛpa-ādayaḥ
v čele s Droṇou, Bhīṣmou a Kṛpou — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.10-11
bhūtaraya-ādayaḥ
Bhūtarayové a další — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.3
bhūḥ-ādayaḥ
tři světy: Bhūḥ, Bhuvaḥ a Svaḥ — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.29
bhūḥ- ādayaḥ
tři loky: Bhūḥ, Bhuvaḥ a Svaḥ — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.7
bhṛgu-ādayaḥ
v čele s Bhṛguem — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.1
velcí mudrci v čele s Bhṛguem — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.14-15
v čele s Bhṛguem Munim — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.4
brahma-ādayaḥ
polobozi jako je Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33
polobozi, jako je Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.29
Brahmā a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.54-55, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.16
Pán Brahmā a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.30
počínaje Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.7
polobozi, počínaje Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.13