Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.17-19

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
haihayānām adhipatir
arjunaḥ kṣatriyarṣabhaḥ
dattaṁ nārāyaṇāṁśāṁśam
ārādhya parikarmabhiḥ
bāhūn daśa-śataṁ lebhe
durdharṣatvam arātiṣu
avyāhatendriyaujaḥ śrī-
tejo-vīrya-yaśo-balam
yogeśvaratvam aiśvaryaṁ
guṇā yatrāṇimādayaḥ
cacārāvyāhata-gatir
lokeṣu pavano yathā

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī odpověděl; haihayānām adhipatiḥ — král Haihayů; arjunaḥ — zvaný Kārtavīryārjuna; kṣatriya- ṛṣabhaḥ — nejlepší z kṣatriyů; dattam — Dattātreyu; nārāyaṇa-aṁśa- aṁśam — úplnou část úplné části Nārāyaṇa; ārādhya — poté, co uctíval; parikarmabhiḥ — uctíváním podle usměrňujících zásad; bāhūn — paží; daśa-śatam — tisíc (desetkrát sto); lebhe — získal; durdharṣatvam — výsadu, že bylo velice obtížné ho porazit; arātiṣu — uprostřed nepřátel; avyāhata — nepřemožitelný; indriya-ojaḥ — síla smyslů; śrī — krása; tejaḥ — vliv; vīrya — moc; yaśaḥ — sláva; balam — tělesná síla; yoga-īśvaratvam — schopnost ovládat získaná praktikováním mystické yogy; aiśvaryam — bohatství; guṇāḥ — vlastnosti; yatra — kde; aṇimā-ādayaḥ — osm druhů jógové dokonalosti (aṇimā, laghimā atd.); cacāra — putoval; avyāhata-gatiḥ — jehož nebylo možno zastavit; lokeṣu — po celém světě či vesmíru; pavanaḥ — vítr; yathā — jako.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Nejlepší z kṣatriyů, Kārtavīryārjuna, král Haihayů, uctíval Dattātreyu, úplnou expanzi Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa, a díky tomu získal tisíc paží. Získal také požehnání, že ho žádní nepřátelé nebudou moci porazit, a dále neomezeně mocné smysly, krásu, vliv, sílu, slávu a mystickou moc, s níž může dosáhnout všech dokonalostí yogy, jako jsou například aṇimā a laghimā. Dokonale vybaven tímto bohatstvím putoval po celém vesmíru bez jakýchkoliv překážek, stejně jako vítr.