Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.29

Verš

brahmādayo yat-kṛta-setu-pālā
yat-kāraṇaṁ viśvam idaṁ ca māyā
ājñā-karī yasya piśāca-caryā
aho vibhūmnaś caritaṁ viḍambanam

Synonyma

brahma-ādayaḥ — polobozi, jako je Brahmā; yat — jehož; kṛta — činnosti; setu — náboženské obřady; pālāḥ — vykonavatelé; yat — ten, kdo je; kāraṇam — původ; viśvam — vesmíru; idam — tohoto; ca — také; māyā — hmotná energie; ājñā-karī — vykonavatel příkazů; yasya — jehož; piśāca — ďábelské; caryā — činnosti; aho — ó můj pane; vibhūmnaḥ — velkého; caritam — vlastnosti; viḍambanam — pouhá maska.

Překlad

Polobozi, jako je Brahmā, se řídí jeho příkladem při provádění náboženských obřadů. Vládne hmotné energii, která je příčinou stvoření hmotného světa. Je na vysoké úrovni, a jeho ďábelské vlastnosti jsou tedy pouhou maskou.

Význam

Pán Śiva je manželem Durgy neboli vládcem hmotné energie. Durgā je zosobněná hmotná energie a Pán Śiva jako její manžel je vládcem hmotné energie. Je také inkarnací kvality nevědomosti a jedním ze tří božstev zastupujících Nejvyššího Pána. Jako zástupce Nejvyššího je Pán Śiva totožný s Nejvyšší Osobností Božství. Je na nesmírně vysoké úrovni a jeho odmítání všeho hmotného požitku je ideálním příkladem, jak člověk nemá ulpívat na hmotných věcech. Lidé by proto měli jít v jeho stopách, nelpět na ničem hmotném a nenapodobovat jeho výjimečné činnosti, jako je pití jedu.