Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.30

Verš

maitreya uvāca
saivaṁ saṁvidite bhartrā
manmathonmathitendriyā
jagrāha vāso brahmarṣer
vṛṣalīva gata-trapā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; — ona; evam — takto; saṁvidite — přestože upozorněná; bhartrā — svým manželem; manmatha — Amorem; unmathita — pobízená; indriyā — smysly; jagrāha — uchopila; vāsaḥ — oděv brahma-ṛṣeḥ–velkého bráhmanského mudrce; vṛṣalī — prostitutka; iva — jako; gata-trapā — beze studu.

Překlad

Maitreya řekl: Diti slyšela upozornění svého manžela, ale Amor ji pobízel k sexuálnímu požitku. Chytila proto velkého bráhmanského mudrce za oděv jako nestydatá prostitutka.

Význam

Rozdíl mezi vdanou ženou a prostitutkou spočívá v tom, že jedna podřizuje svůj sexuální život pravidlům a pokynům písem, zatímco druhá má sex bez omezení a řídí se pouze silnou pohlavní touhou. Přestože byl velký mudrc Kaśyapa velice učený, stal se obětí své ženy prostitutky. Taková je síla hmotné energie.