Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.31

Verš

sa viditvātha bhāryāyās
taṁ nirbandhaṁ vikarmaṇi
natvā diṣṭāya rahasi
tayāthopaviveśa hi

Synonyma

saḥ — on; viditvā — chápal; atha — potom; bhāryāyāḥ — manželky; tam — tuto; nirbandham — umíněnost; vikarmaṇi — vykonat zakázaný čin; natvā — poklonil se; diṣṭāya — ctihodnému osudu; rahasi — na osamoceném místě; tayā — s ní; atha — takto; upaviveśa — ulehl; hi — jistě.

Překlad

Chápal, co jeho žena chce, a byl nucen vykonat zakázaný čin. Poklonil se ctihodnému osudu a ulehl s ní na osamoceném místě.

Význam

Z toho, jak Kaśyapa mluvil ke své ženě, vidíme, že uctíval Pána Śivu. Přestože věděl, že Pána Śivu tento zakázaný čin nepotěší, byl nucen jednat podle touhy své ženy, a proto se poklonil osudu. Věděl, že dítě narozené z pohlavního styku v takovou nevhodnou dobu jistě nebude dobré dítě, ale nemohl se ubránit, protože byl své manželce příliš zavázán. Známe ovšem také podobný případ, kdy uprostřed noci sváděla prostitutka Haridāse Ṭhākura, ale jelikož byl na dokonalé úrovni vědomí Kṛṣṇy, dokázal se vyhnout pokušení. To je rozdíl mezi člověkem vědomým si Kṛṣṇy a ostatními. Kaśyapa Muni byl velice učený a znal všechna pravidla a předpisy cílevědomého života, ale přesto se nedokázal ubránit útoku sexuální touhy. Ṭhākura Haridāsa se nenarodil v bráhmanské rodině ani sám nebyl brāhmaṇou, ale ubránil se před takovým útokem díky svému vědomí Kṛṣṇy. Ṭhākura Haridāsa opakoval svaté jméno Pána třistatisíckrát denně.